Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkish adaptation and psychometric characteristics of the Nursing Authority and Autonomy Scale

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.26, sa.6, ss.735-743, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish nurses' assessments of their power and the factors that affect it

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.23, sa.8, ss.1039-1049, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar