COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları


Duygulu S., Başaran S., Kuruca Özdemir E., Erdat Y.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.34-46, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The recent coronavirus disease outbreak (COVID-19) has been declared by the World Health Organization as a public health emergency creating an international pandemic. Due to the pandemic, a large number of patient hospitalizations take place in hospitals. The care and treatment of these patients is characteristic due to the seriousness of the disease and the high risk of transmission to many people, including healthcare professionals. Nursing services managers have roles and responsibilities for reducing mortality rates due to illness, improving health by providing timely, need-based evidence-based care, and providing care for patients in a safe working environment. In this review article, it is aimed to compile and provide information about the management of nursing services in hospital under COVID - 19 outbreak in line with the relevant literature. In this context, the role and responsibilities of nursing services managers under the COVID19 outbreak were discussed under the headings of nurse workload, appropriate physical conditions and adequate equipment, development and career planning, social rights, occupational health and safety, team collaboration, communication, appreciation and recognition, effective management and leadership

Son zamanlarda devam eden Coronavirüs salgını (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası pandemi yaratan bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. Salgın nedeniyle hastanelere çok sayıda hasta yatışı gerçekleşmekte olup, bu hastaların bakım ve tedavisi, hastalığın ciddiyeti ve sağlık çalışanları da dâhil birçok kişiye bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle özellik arz etmektedir. Hastalığa bağlı mortalite oranlarının azaltılması, zamanında, ihtiyaca yönelik kanıta dayalı bakım vererek iyileşmenin sağlanması ve sağlık çalışanlarının güvenli bir çalışma ortamında hastalara bakım verebilmesi için hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu derleme makalede, COVID-19 salgınında hastanelerde hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin yönetici hemşirelere yardımcı olabilecek bilgilerin ilgili literatür doğrultusunda derlenerek verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda COVID-19 salgını altında hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin sorumlulukları; hemşire ı̇ş yükü, uygun fiziki koşullar, yeterli araç-gereç, geliştirme ve kariyer planlama, sosyal haklar, ı̇şsağlığı ve güvenliği, ekip ı̇ş birliği, ı̇letişim, takdir ve tanınma, etkili yönetim ve liderlik başlıkları altında ele alınmıştır.