Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenciniz İki Kere Farklı Olabilir Mi?

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi'21, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2021, pp.1 Creative Commons License

Kavramsal Bir Analiz: Savant Sendromu, Yüksek İşlevli OSB, Çoklu Yetersizlik ve İki Kere Farklılık

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi'21, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2021, pp.1 Creative Commons License

Twice Exceptional and Mentoring: A Case Study

17. ECHA Conference of The European Council for High Ability 2021, Porto, Portugal, 31 August - 03 September 2021 Creative Commons License

Matematik dersi öğretim programı geometri ve ölçme öğrenme alanları kazanımlarının düşünme becerileri açısından incelenmesi

International Eurasian Educational Research Congress ONLINE, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.914-920 Creative Commons License

Üstün Zekalı Öğrenciler İçin Edebi Eser Araştırması

VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.182 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitimde Velilerin Kaynaştırmaya Karşı Tutumları

12. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.40 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İki kere farklı bireyler

in: Üstün Zekalıların Eğitimi: Sistematik ve Kanıt Temelli Eğitim, M. S. Köksal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.159-180, 2020 Creative Commons License

Savant sendromu ve beklenmedik başarısızlık

in: Üstün Zekalıların Eğitimi: Sistematik ve Kanıt Temelli Eğitim , M. S. Köksal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.143-158, 2020 Creative Commons License

Other Publications