Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Sağlık sektöründe etik iklim ve örgütsel güvenin ihbarcılık (Whistleblowing) niyeti üzerine etkisi: Bir üniversite hastanesi örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Ankara'daki Sağlık Bakanlığı hastaneleri yöneticilerinin yıldırmaya maruz kalmalarıyla tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl) (Tezli)