Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü , Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü , Turkey

 • 2003 - 2009 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Süreç odaklı rehberli sorgulayıcı öğrenme ortamında öğrencilerin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamaları ve özdüzenleyici öğrenme becerilerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Kavramsal değişim metinleri ve ikili yerleşik öğrenme modelinin erime ve çözünme konusunda öğrenci başarısı ve motivasyona etkisi

  Hacettepe Üniversitesi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German

 • B1 Intermediate English