Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implementation of clinical pharmacy practices in nephrology unit

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, cilt.40, sa.1, ss.281, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Urologic Disorders in Living Renal Donors and Outcomes of Their Recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.47, sa.5, ss.1306-1308, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANTİFUNGAL İLAÇ NEFROTOKSİSİTESİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ NEFROLOJİ ÖZEL SAYISI, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salt Intake Is Associated with Inflammation in Chronic Heart Failure

INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR RESEARCH JOURNAL, cilt.8, sa.3, ss.89-93, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Successful Renal Transplantation in a Patient with HBS Antigen Positivity Caused By Hepatitis B Vaccination

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.22, sa.2, ss.215-217, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AMİLOİDOZU OLAN BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA ENFEKSİYON SIKLIĞI VE NEDENLERİ

5. İlaç ve Tedavi Kongresi 1. Uluslararası İlaç ve Tedavi Kongresi, BAFRA, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Ekim 2019

ATIPIC AND RARELY PRESENTATION OF SPONDYLODISCITIS IN A PATIENT ON CHRONIC HEMODIALYSIS

2.INTERNATIONAL AND 12. ACADEMIC GERIATRICS CONGRESS, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRMESİ: LUMİNEX CROSS-MATCH’İN YERİ

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017

RENAL ALLOGREFT BİYOPSİ PATOLOJİLERİNİN GREFT FONKSİYONU İLE İLİŞKİSİ

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017

DİRENÇLİ MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİTTE RİTUKSİMAB KULLANIMI TEK MERKEZ DENEYİMİ

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Ailesel Akdeniz Ateşi ve Amiloidoz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

Nefroloji’de yeni Tedaviler-2019, Fevzi Ersoy, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.34-38, 2019