Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AMİLOİDOZU OLAN BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA ENFEKSİYON SIKLIĞI VE NEDENLERİ

5. İlaç ve Tedavi Kongresi 1. Uluslararası İlaç ve Tedavi Kongresi, BAFRA, Cyprus (Kktc), 2 - 06 October 2019

RENAL ALLOGREFT BİYOPSİ PATOLOJİLERİNİN GREFT FONKSİYONU İLE İLİŞKİSİ

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017

DİRENÇLİ MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİTTE RİTUKSİMAB KULLANIMI TEK MERKEZ DENEYİMİ

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

Books & Book Chapters

Ailesel Akdeniz Ateşi ve Amiloidoz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

in: Nefroloji’de yeni Tedaviler-2019, Fevzi Ersoy, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.34-38, 2019

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals