Theses

Increasing the total antioxidant capacity bound to insoluble dietary fiber

Postgraduate - 2015

Biyoaktif karbonillerin akrilamid oluşumu üzerine etkisinin incelenmesi

Postgraduate - 2011

Investigation and Kinetic Modelling of α-Dicarbonyl Compound Formation in Foods

Doctorate - 2016

BESİNSEL LİFLERE BAĞLI BİYOAKTİF MADDELERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE REJENERASYON DAVRANIŞININ QUENCHER METODUYLA BELİRLENMESİ

Postgraduate - 2013

Investigation of chemical reactions in hazelnut induced by roasting

Doctorate - 2017

Investigation of the reactivities of monomeric and polymeric components in some foods in digestion conditions in vitro

Doctorate - 2017

GIDALARDA BULUNAN SERBEST VE BAĞLI DOĞAL ANTİOKSİDANLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Doctorate - 2017

Domateslerde kromatografik yöntemle 2,4-D tayini üzerinde araştırmalar

Postgraduate - 1993

Farklı pişirme uygulamaları ile fırıncılık ürünlerinde akrilamid oluşumunun sınırlandırılması

Postgraduate - 2011

Domateslerde 2,4-D, 4-CPA ve BNOA çoklu kalıntı tayini ve kalıntı miktarı ile morfolojik bozukluklar arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Doctorate - 1998

Vişne çekirdeği atıklarının gıda ingrediyeni olarak değerlendirilmesi

Postgraduate - 2013

Advising Theses

Gıda ve biyoaktif gıda bileşenlerinin kaplanması: Proses ve depolama stabilitesi üzerine etkileri

Doctorate - 2015

Adsorban reçineler kullanılarak şeker şurubu ve elma suyu renginin iyileştirilmesi

Postgraduate - 2008

Değişik tahıl unları kullanılarak üretilen ekmek ve bisküvilerdeki aroma bileşiklerinin incelenmesi

Postgraduate - 2011

Kükürtdioksit ve pH'nın Okratoksin A stabilitesi üzerine etkilerinin araştırılması

Postgraduate - 2008

Amino asit zenginleştirmesinin bisküvi ve benzeri ürünlerde akrilamid oluşumuna etkisi

Postgraduate - 2010

Dondurularak muhafaza edilen bazı sebzelerde peroksidaz ve lipoksigenaz enzimlerinin pigment ko-oksidasyonu üzerine etkilerinin belirlenmesi

Postgraduate - 2003

Investigation and kinetic modelling of α-dicarbonyl compound formation in foods

Doctorate - 2016

Vişne çekirdeği atıklarının gıda ingrediyeni olarak değerlendirilmesi

Postgraduate - 2013

AMİNOASİTLERİN FARKLI FERMANTASYON KOŞULLARINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Doctorate - 2017

Jelatin bentonit ile ön floklaştırmanın elma suyunun ultrafiltrasyon performansı üzerine etkileri

Postgraduate - 2005

Model ortamda ve patates kızartmasında gerçekleşen maıllard reaksiyonunun akrilamid, renk ve antioksidan kapasite açısından yapay sinir ağı kullanılarak modellenmesi

Doctorate - 2010

Increasing the total antioxidant capacity bound to insoluble dietary fiber

Postgraduate - 2015

Mitigation of thermal process contaminants by alternative technologies

Doctorate - 2014

Patateslerde ön ıslatma işleminin kızartılmış üründe akrilamid oluşumuna etkisi üzerinde araştırmalar

Postgraduate - 2006

Investigation of chemical reactions in hazelnut induced by roasting

Doctorate - 2017

Omega-3 yağ asidi nanopartiküllerinin ekmek formülasyonlarında kullanımı

Postgraduate - 2011

Bisküvi benzeri ürünlerde pişirme sırasında termal proses kontaminantlarının oluşumunun incelenmesi

Doctorate - 2010

Meyve ve sebzelerde bulunan oksidatif enzimlerin antioksidan bileşikler ve antioksidan kapasite üzerine etkilerinin belirlenmesi

Doctorate - 2009

Biyoaktif karbonillerin akrilamid oluşumu üzerine etkisinin incelenmesi

Postgraduate - 2011

Investigation of controlled modifications on glycation tendency of proteins

Doctorate - 2016

Besinsel liflere bağlı biyoaktif maddelerin antioksidan kapasitesi ve rejenerasyon davranışının quencher metoduyla belirlenmesi

Postgraduate - 2013

Fındığın Kavrulması Sırasında Gerçekleşen Maillard Reaksiyonuna Lipit Oksidasyonunun Katkısı

Postgraduate - 2013

Farklı pişirme uygulamaları ile fırıncılık ürünlerinde akrilamid oluşumunun sınırlandırılması

Postgraduate - 2011

GIDALARDA BULUNAN SERBEST VE BAĞLI DOĞAL ANTİOKSİDANLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Doctorate - 2017

Effect of protein polyphenol interaction on the physicochemical properties of set type yogurt and on the digestibility of milk proteins

Postgraduate - 2017

Investigation of the reactivities of monomeric and polymeric components in some foods in digestion conditions in vitro

Doctorate - 2017

Development and characterization of whey based alpha-lactalbumin protein nanotubes for food applications

Doctorate - 2013

Nanoenkapsüle edilmiş kakao fenolik maddelerince zenginleştirilmiş fındık kremasının reolojik özelliklerinin incelenmesi

Postgraduate - 2012

Kızartma yağlarında termal proses indikatörü olarak hidroksimetilfurfural varlığının incelenmesi

Postgraduate - 2011