Araştırma Alanları

KİMYA, ANALİTİK

Kimya, Analitik, kimyasal sistemler hakkında her türlü bilgiyi veren tekniklere kaynak sağlar. Konular kromatografi, termal analiz, kemometri, ayırma teknikleri, piroliz ve elektroanalitik ve radyoanalitik kimya içerir. Kimyada analitik tekniklere ve uygulamalara odaklanırken, bazı spektroskopi kaynakları bu kategoriye dahil edilebilir.

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Gıda Bilimi ve Teknolojisi, gıda katkı maddeleri ve kirletici maddeler, gıda kimyası ve biyokimyası, et bilimi, gıda mikrobiyolojisi ve teknolojisi, süt bilimi, gıda mühendisliği ve işleme, tahıl bilimi, demleme ve gıda kalitesi ve güvenliği gibi gıda araştırma ve üretiminin çeşitli yönleriyle ilgili kaynakları kapsar.