Projeler

Yüksek Antioksidan Kapasiteli Tahıl Kökenli Besinsel Liflerin Tasarımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2021

ProteinFenol Etkileşiminin Proteinlerin ve Protein Bazlı Bazı Gıda İngrediyenlerinin Antioksidan Glikasyon ve Sindirilebilirlik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2018

Bisküvilerde Aroma Oluşumu Üzerine Kalsiyum Tuzlarının Etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Metal Katyonlarının Isıl İşlem Sırasında Aroma Oluşumu Üzerine Etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Marulun pHya bağlı antioksidan özelliği ve eklenen fenolik antioksidanların sinerjisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2018

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Çözünebilir Kahve ve Üretim Yöntemi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Akrilamid içermeyen fırınlanmış unlu mamül ve üretim yöntemiAvrupa patent başvurusu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

Akrilamid azaltma stratejileri FoodDrinkEurope aracı hakkında kritik değerlendirme

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Devam Ediyor

Kitosanın bisküvi ve ekmek kabuğu sistemlerinde akrilamid oluşumu üzerine etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Fırınlanmış patates cipslerinde akrilamid oluşum kinetiğinin incelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Fenolik Bileşiklerin Sindirim Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

LIPOZOM ORTAMINDA BAGLI ANTIOKSIDANLAR VE SERBEST ANTIOKSIDAN TROLOKS ARASINDAKI INTERAKSIYONLAR: COKDEGISKENLI BIR YAKLASIM

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

Akrilamid İçermeyen, Fırınlanmış Unlu Mamül ve Üretim Yöntemi (Uluslarası Patent Başvurusu)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği azaltılmış Çözünebilir Kahve ve Üretim Yönetimi- Amerika patent başvurusu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

Akrilamid İçermeyen Fırınlanmış Unlu Mamül ve Üretim Yöntemi-Amerika patent başvurusu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Suda Çözünür Kahve veya Kahve İkamesi Üretim Yöntemi (Avrupa Patent Başvurusu)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Suda Çözünür Kahve ve Kahve İkamesi Üretim Yöntemi Patenti Uluslarası Başvurusu (PCT)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

AKRİLAMİD VE HİDROKSİMETİL FURFURAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ, SUDA ÇÖZÜNÜR KAHVE VEYA KAHVE İKAMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2017

TÜKETİME HAZIR MEYVE VE/VEYA SEBZELERİN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASINI SAĞLAYAN BİR SOLÜSYON VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2017

AKRİLAMİD İÇERMEYEN, FIRINLANMIŞ UNLU MAMUL VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2017

Karamelizasyon Koşullarında Glukozdan Dikarbonil Bileşikleri ve 5-Hidroksimetil-2-furfural Oluşumuna Sodyum Klorürün Etkisi: Çok-Değişkenli Kinetik Modelleme Yaklaşımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

13.Beslenme Kongresi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

13.Beslenme Kongresi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

Çözünür ve çözünmez antioksidanlar arasındaki sinerji çalışması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

FoodresNet Turkish German Food Research Network Joining Competences To Ensure Food Quality and Safety

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2017

Gıdaların rengiyle enerji yoğunluğu arasındaki ilişkinin bilgisayar tabanlı görüntü işleme ile araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2016

Geleneksel ve Vakum Fırınlama Sırasında Bisküvinin Yüzey Sıcaklık Değişiminin Izlenmesi ve Akrilamid Oluşumu ile İlişkilendirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2016

Fındık zarı tozu: Yeni kahverengi fonksiyonel bileşen

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Model Hamurların Kızartılması Sırasında Yağda 5-Hidroksimetilfurfural Birikimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Demleme Koşullarının ve Dekafeinizasyonun Siyah ve Yeşil Çaylarda Serbest Amino Asit Profili Üzerine Etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Yapay Görme: Gıda Kalitesi ve Güvenliğinin İzlenmesi için bir Araç

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

FINDIKLARDA KAVURMA SIRASINDA GERÇEKLEŞEN MAILLARD REAKSİYONU VE KARAMELİZASYONUN ÇOK DEĞİŞKENLİ KİNETİK MODELLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

KURU ISITMA KOŞULLARINDA BUĞDAY UNU-GLUKOZ MODEL SİSTEMİNDE 1,2-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİ OLUŞUMUNUN ÇOK-DEĞİŞKENLİ KİNETİK MODELLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

12. Uluslararası Maillard Reaksiyonu Sempozyumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

12. Uluslararası Maillard Reaksiyonu Sempozyumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

12. Uluslararası Maillard Reaksiyonu Sempozyumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Çözünmez Buğday Kepeğinin Antioksidan Kapasitesinin Çözünür Fenolik Antioksidanlarla Muamele Edilerek Arttırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Besinsel liflere bağlı ve çözünür antioksidanlar arasındaki sinerji çalışması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Çözünmez Buğday Kepeğinin Antioksidan Kapasitesinin Çözünür Fenolik Antioksidanlarla Muamele Edilerek Arttırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Termal Proses Edilmiş Gıdalarda In Vitro Enzimatik Sindirim Sırasında Akrilamid Yıkımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

Fonksiyonel İnstant Çay Geliştirilmesi ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2011 - 2014

Ulusal Gıda Teknoloji Platformu

TÜBİTAK Projesi, 2011 - 2014

Tahıl Stabilizasyonu

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2011 - 2013

Kısmen Kızartılmış Patates Dilimlerine Uygulanan Radyo Frekansı Son Kurutma İşlemi ile Düşük Akrilamid ve Yağ İçerikli Patates Cipsi Üretimi

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2012

Fonksiyonel Nar Ürünleri Geliştirilmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2011 - 2012

Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon ile Elde Edilen Yağların ve Kalan Posaların Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2010 - 2011

Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2011

Susamlarda Acılık Nedenlerinin Belirlenmesi ve cılığın Giderilmesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2010 - 2011

Gdalarda Bulunan Oksidatif Enzimlerin Maillard Reaksiyon Ürünleri ile İnhibisyon Olanaklarnın Araştırlması

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2010

Mineral ve Amino Asit Zenginleştirmesi ile Ekmeklerde Pişirme Sırasında Akrilamid Oluşumunun Azaltılması Olanaklarının Araştırılması

TÜBİTAK Projesi, 2007 - 2009

The Use of Mediterranean Food Bioactive Compounds to Control The Formation of Hazardous Compounds in Thermally Processed Food

TÜBİTAK Projesi, 2007 - 2009

Işıl İşlemler Sırasında Gıdalarda Oluşan Sağlığa Zararlı Bileşiklerin Analizi İçin Hızlı ve Kolay Numune Hazırlama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Çeşitli Gıdalardaki Miktarlarının Saptanması ve Oluşumu Etkileyen Parametreler4in Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2005 - 2009

Mikrodalga Çözdürme Ön işlemi ile Kızartma Sırasında Parmak Patateslerde Oluşan Akrilamid Miktarının Azaltılması

TÜBİTAK Projesi, 2008 - 2009

Kontrollü Atmosferde Depolama ve Işınlama Uygulamalarının Patateslerde Akrilamid Oluşum Riski Üzerine Etkileri

TÜBİTAK Projesi, 2004 - 2006

Malatya İli ve Civarında Yetitirilen Kayısılarda Belirlenen Akçil Zararının Oluşum Nedenlerinin Saptanması

TÜBİTAK Projesi, 2003 - 2005

Elma Suyu Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılan Elmaların Mikroflorasında Alicylobacillus Acidoterrestris Varlığının Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2002 - 2003

Dondurulmuş Bezelye Havuç ve Fasulyelerde Lipoksigenaz ve Peroksidaz Enzimlerinin Neden Olduğu Sorunlar

TÜBİTAK Projesi, 2000 - 2002