Projects

Yüksek Antioksidan Kapasiteli Tahıl Kökenli Besinsel Liflerin Tasarımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

ProteinFenol Etkileşiminin Proteinlerin ve Protein Bazlı Bazı Gıda İngrediyenlerinin Antioksidan Glikasyon ve Sindirilebilirlik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

Bisküvilerde Aroma Oluşumu Üzerine Kalsiyum Tuzlarının Etkisi

TAŞ N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Metal Katyonlarının Isıl İşlem Sırasında Aroma Oluşumu Üzerine Etkisi

TAŞ N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Marulun pHya bağlı antioksidan özelliği ve eklenen fenolik antioksidanların sinerjisi

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Çözünebilir Kahve ve Üretim Yöntemi

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Akrilamid içermeyen fırınlanmış unlu mamül ve üretim yöntemiAvrupa patent başvurusu

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Akrilamid azaltma stratejileri FoodDrinkEurope aracı hakkında kritik değerlendirme

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, Continues

Kitosanın bisküvi ve ekmek kabuğu sistemlerinde akrilamid oluşumu üzerine etkisi

ATAÇ MOGOL B. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Fırınlanmış patates cipslerinde akrilamid oluşum kinetiğinin incelenmesi

ATAÇ MOGOL B. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Fenolik Bileşiklerin Sindirim Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

LIPOZOM ORTAMINDA BAGLI ANTIOKSIDANLAR VE SERBEST ANTIOKSIDAN TROLOKS ARASINDAKI INTERAKSIYONLAR: COKDEGISKENLI BIR YAKLASIM

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Akrilamid İçermeyen, Fırınlanmış Unlu Mamül ve Üretim Yöntemi (Uluslarası Patent Başvurusu)

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği azaltılmış Çözünebilir Kahve ve Üretim Yönetimi- Amerika patent başvurusu

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Akrilamid İçermeyen Fırınlanmış Unlu Mamül ve Üretim Yöntemi-Amerika patent başvurusu

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Suda Çözünür Kahve veya Kahve İkamesi Üretim Yöntemi (Avrupa Patent Başvurusu)

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış Suda Çözünür Kahve ve Kahve İkamesi Üretim Yöntemi Patenti Uluslarası Başvurusu (PCT)

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

AKRİLAMİD VE HİDROKSİMETİL FURFURAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ, SUDA ÇÖZÜNÜR KAHVE VEYA KAHVE İKAMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

TÜKETİME HAZIR MEYVE VE/VEYA SEBZELERİN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASINI SAĞLAYAN BİR SOLÜSYON VE UYGULAMA YÖNTEMİ

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

AKRİLAMİD İÇERMEYEN, FIRINLANMIŞ UNLU MAMUL VE ÜRETİM YÖNTEMİ

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

Karamelizasyon Koşullarında Glukozdan Dikarbonil Bileşikleri ve 5-Hidroksimetil-2-furfural Oluşumuna Sodyum Klorürün Etkisi: Çok-Değişkenli Kinetik Modelleme Yaklaşımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

13.Beslenme Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Çözünür ve çözünmez antioksidanlar arasındaki sinerji çalışması

ÇELİK E. E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

FoodresNet Turkish German Food Research Network Joining Competences To Ensure Food Quality and Safety

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2014 - 2017

Gıdaların rengiyle enerji yoğunluğu arasındaki ilişkinin bilgisayar tabanlı görüntü işleme ile araştırılması

ATAÇ MOGOL B. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Geleneksel ve Vakum Fırınlama Sırasında Bisküvinin Yüzey Sıcaklık Değişiminin Izlenmesi ve Akrilamid Oluşumu ile İlişkilendirilmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2016

Fındık zarı tozu: Yeni kahverengi fonksiyonel bileşen

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Model Hamurların Kızartılması Sırasında Yağda 5-Hidroksimetilfurfural Birikimi

TAŞ N. (Executive), GÖKMEN V.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Demleme Koşullarının ve Dekafeinizasyonun Siyah ve Yeşil Çaylarda Serbest Amino Asit Profili Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Yapay Görme: Gıda Kalitesi ve Güvenliğinin İzlenmesi için bir Araç

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

FINDIKLARDA KAVURMA SIRASINDA GERÇEKLEŞEN MAILLARD REAKSİYONU VE KARAMELİZASYONUN ÇOK DEĞİŞKENLİ KİNETİK MODELLENMESİ

TAŞ N. (Executive), GÖKMEN V.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

KURU ISITMA KOŞULLARINDA BUĞDAY UNU-GLUKOZ MODEL SİSTEMİNDE 1,2-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİ OLUŞUMUNUN ÇOK-DEĞİŞKENLİ KİNETİK MODELLENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

12. Uluslararası Maillard Reaksiyonu Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

12. Uluslararası Maillard Reaksiyonu Sempozyumu

ATAÇ MOGOL B. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

12. Uluslararası Maillard Reaksiyonu Sempozyumu

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Çözünmez Buğday Kepeğinin Antioksidan Kapasitesinin Çözünür Fenolik Antioksidanlarla Muamele Edilerek Arttırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Besinsel liflere bağlı ve çözünür antioksidanlar arasındaki sinerji çalışması

ÇELİK E. E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Çözünmez Buğday Kepeğinin Antioksidan Kapasitesinin Çözünür Fenolik Antioksidanlarla Muamele Edilerek Arttırılması

DOĞAN CÖMERT E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Termal Proses Edilmiş Gıdalarda In Vitro Enzimatik Sindirim Sırasında Akrilamid Yıkımı

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Fonksiyonel İnstant Çay Geliştirilmesi ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2014

Ulusal Gıda Teknoloji Platformu

Gökmen V. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2014

Tahıl Stabilizasyonu

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Other Private Institutions, 2011 - 2013

Kısmen Kızartılmış Patates Dilimlerine Uygulanan Radyo Frekansı Son Kurutma İşlemi ile Düşük Akrilamid ve Yağ İçerikli Patates Cipsi Üretimi

TUBITAK Project, 2010 - 2012

Fonksiyonel Nar Ürünleri Geliştirilmesi

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Other Private Institutions, 2011 - 2012

Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon ile Elde Edilen Yağların ve Kalan Posaların Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Other Private Institutions, 2010 - 2011

Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

TUBITAK Project, 2010 - 2011

Susamlarda Acılık Nedenlerinin Belirlenmesi ve Acılığın Giderilmesi

GÖKMEN V. (Executive)
Project Supported by Other Private Institutions, 2010 - 2011

Gdalarda Bulunan Oksidatif Enzimlerin Maillard Reaksiyon Ürünleri ile İnhibisyon Olanaklarnın Araştırlması

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2006 - 2010

Mineral ve Amino Asit Zenginleştirmesi ile Ekmeklerde Pişirme Sırasında Akrilamid Oluşumunun Azaltılması Olanaklarının Araştırılması

Gökmen V. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

The Use of Mediterranean Food Bioactive Compounds to Control The Formation of Hazardous Compounds in Thermally Processed Food

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2007 - 2009

Işıl İşlemler Sırasında Gıdalarda Oluşan Sağlığa Zararlı Bileşiklerin Analizi İçin Hızlı ve Kolay Numune Hazırlama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Çeşitli Gıdalardaki Miktarlarının Saptanması ve Oluşumu Etkileyen Parametreler4in Belirlenmesi

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2005 - 2009

Mikrodalga Çözdürme Ön işlemi ile Kızartma Sırasında Parmak Patateslerde Oluşan Akrilamid Miktarının Azaltılması

TUBITAK Project, 2008 - 2009

Kontrollü Atmosferde Depolama ve Işınlama Uygulamalarının Patateslerde Akrilamid Oluşum Riski Üzerine Etkileri

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2004 - 2006

Malatya İli ve Civarında Yetitirilen Kayısılarda Belirlenen Akçil Zararının Oluşum Nedenlerinin Saptanması

TUBITAK Project, 2003 - 2005

Elma Suyu Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılan Elmaların Mikroflorasında Alicylobacillus Acidoterrestris Varlığının Belirlenmesi

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2002 - 2003

Dondurulmuş Bezelye Havuç ve Fasulyelerde Lipoksigenaz ve Peroksidaz Enzimlerinin Neden Olduğu Sorunlar

GÖKMEN V. (Executive)
TUBITAK Project, 2000 - 2002