Units with Most Cited Publications in ISI Indexed Journals

Citation Counts of Units per Researcher in ISI Indexed Journals

Citation Counts per Researcher in ISI Indexed Journals

Faculty/Unit Total Citation Count Researcher Count Citation Count Per Researcher
Ankara Devlet Konservatuvarı 260 167 1.56
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 39 21 1.86
Bilişim Enstitüsü 3 2 1.50
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 4264 14 304.57
Diş Hekimliği Fakültesi 14757 230 64.16
Eczacılık Fakültesi 42436 138 307.51
Edebiyat Fakültesi 3048 243 12.54
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 143 52 2.75
Eğitim Fakültesi 9137 204 44.79
Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation 8500 62 137.10
Fen Bilimleri Enstitüsü 2965 54 54.91
Fen Fakültesi 60377 284 212.60
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 50 0.20
Güzel Sanatlar Fakültesi 136 81 1.68
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 593 12 49.42
Halk Sağlığı Enstitüsü 1080 6 180.00
Hemşirelik Fakültesi 1848 57 32.42
Hukuk Fakültesi 54 70 0.77
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5526 199 27.77
İletişim Fakültesi 56 36 1.56
Kanser Enstitüsü 6140 16 383.75
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 104 3 34.67
Mimarlık Fakültesi 0 1 0.00
Mühendislik Fakültesi 93196 373 249.86
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 6714 8 839.25
Nüfus Etütleri Enstitüsü 10819 17 636.41
Nükleer Bilimler Enstitüsü 274 4 68.50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 4 1.25
Rektörlük-B 3089 84 36.77
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2675 162 16.51
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5711 94 60.76
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1126 16 70.38
Sosyal Bilimler Enstitüsü 237 128 1.85
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 72 17 4.24
Spor Bilimleri Fakültesi 1290 43 30.00
Tıp Fakültesi (İngilizce) 5107 20 255.35
Tıp Fakültesi (Türkçe) 236554 1555 152.12
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 15 13 1.15
Vaccine Institute 594 2 297.00
Yabancı Diller Yüksekokulu 386 168 2.30
TOTAL 529340 4710 112.39