Units with Most Cited Publications in ISI Indexed Journals

Citation Counts of Units per Researcher in ISI Indexed Journals

Citation Counts per Researcher in ISI Indexed Journals

Faculty/Unit Total Citation Count Researcher Count Citation Count Per Researcher
Ankara Devlet Konservatuvarı 267 165 1.62
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 39 18 2.17
Başkent OSB Teknik Bilimler MYO 20 12 1.67
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 4696 16 293.50
Diş Hekimliği Fakültesi 15869 216 73.47
Eczacılık Fakültesi 43364 119 364.40
Edebiyat Fakültesi 3449 258 13.37
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 34 41 0.83
Eğitim Fakültesi 9874 197 50.12
Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation 9808 63 155.68
Fen Bilimleri Enstitüsü 3847 35 109.91
Fen Fakültesi 63730 270 236.04
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 28 0.36
Güzel Sanatlar Fakültesi 148 83 1.78
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 800 13 61.54
Halk Sağlığı Enstitüsü 796 4 199.00
Hemşirelik Fakültesi 2043 58 35.22
Hukuk Fakültesi 139 71 1.96
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6991 207 33.77
İletişim Fakültesi 59 40 1.48
Kanser Enstitüsü 5537 17 325.71
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 104 3 34.67
Mimarlık Fakültesi 11 6 1.83
Mühendislik Fakültesi 98801 342 288.89
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 7370 7 1052.86
Nüfus Etütleri Enstitüsü 16376 15 1091.73
Nükleer Bilimler Enstitüsü 350 4 87.50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 4 1.25
Rektörlük-B 1015 74 13.72
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2958 131 22.58
Sağlık Bilimleri Fakültesi 6444 86 74.93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1444 18 80.22
Sosyal Bilimler Enstitüsü 220 97 2.27
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 107 21 5.10
Spor Bilimleri Fakültesi 2036 52 39.15
Tıp Fakültesi (İngilizce) 5915 20 295.75
Tıp Fakültesi (Türkçe) 248356 1421 174.78
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 17 13 1.31
Vaccine Institute 636 2 318.00
Yabancı Diller Yüksekokulu 423 151 2.80
TOTAL 564108 4398 128.26