Units with Most Cited Publications in ISI Indexed Journals

Citation Counts of Units per Researcher in ISI Indexed Journals

Citation Counts per Researcher in ISI Indexed Journals

Faculty/Unit Total Citation Count Researcher Count Citation Count Per Researcher
Ankara Devlet Konservatuvarı 256 146 1.75
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 28 16 1.75
Başkent OSB Teknik Bilimler MYO 21 13 1.62
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3612 14 258.00
Diş Hekimliği Fakültesi 16115 232 69.46
Eczacılık Fakültesi 42454 122 347.98
Edebiyat Fakültesi 3714 259 14.34
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 30 19 1.58
Eğitim Fakültesi 10061 193 52.13
Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation 11175 61 183.20
Fen Bilimleri Enstitüsü 4233 27 156.78
Fen Fakültesi 70164 263 266.78
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 13 0.77
Güzel Sanatlar Fakültesi 143 81 1.77
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 809 13 62.23
Halk Sağlığı Enstitüsü 409 5 81.80
Hemşirelik Fakültesi 2042 62 32.94
Hukuk Fakültesi 175 73 2.40
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7376 206 35.81
İletişim Fakültesi 108 39 2.77
Kanser Enstitüsü 4439 15 295.93
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 104 3 34.67
Mimarlık Fakültesi 13 6 2.17
Mühendislik Fakültesi 105759 332 318.55
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 9944 7 1420.57
Nüfus Etütleri Enstitüsü 16315 15 1087.67
Nükleer Bilimler Enstitüsü 376 4 94.00
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 4 1.25
Rektörlük-B 1236 70 17.66
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2794 82 34.07
Sağlık Bilimleri Fakültesi 7229 88 82.15
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1373 17 80.76
Sosyal Bilimler Enstitüsü 41 63 0.65
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 125 22 5.68
Spor Bilimleri Fakültesi 2124 53 40.08
Tıp Fakültesi (İngilizce) 5938 20 296.90
Tıp Fakültesi (Türkçe) 264043 1176 224.53
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 17 13 1.31
Vaccine Institute 716 3 238.67
Yabancı Diller Yüksekokulu 255 149 1.71
TOTAL 595781 3999 148.98