Ortalamada En Yüksek H İndeksine Sahip Olan Birimler

Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları

Fakülte/Birim Maksimum Ortalama
Ankara Devlet Konservatuvarı 4 1,75
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 1 1,00
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 13 4,74
Diş Hekimliği Fakültesi 27 4,70
Eczacılık Fakültesi 21 5,77
Edebiyat Fakültesi 10 2,22
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 1,43
Eğitim Fakültesi 14 2,82
Fen Bilimleri Enstitüsü 12 4,09
Fen Fakültesi 40 5,56
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 11 3,39
Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 1,00
Güzel Sanatlar Fakültesi 3 1,21
Hacettepe Aso 1. Osb Myo 7 2,67
Halk Sağlığı Enstitüsü 10 3,90
Hemşirelik Fakültesi 9 2,46
Hukuk Fakültesi 1 1,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 2,29
İletişim Fakültesi 3 1,60
Kanser Enstitüsü 12 4,66
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 4 2,29
Mühendislik Fakültesi 31 5,55
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 21 7,00
Nüfus Etütleri Enstitüsü 7 2,46
Nükleer Bilimler Enstitüsü 6 2,75
Rektörlük-B 9 3,30
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 11 2,63
Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 2,59
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8 3,03
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 1,40
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 1,50
Spor Bilimleri Fakültesi 9 2,98
Tıp Fakültesi (ingilizce) 21 7,46
Tıp Fakültesi (Türkçe) 28 4,86
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2 1,50
Yabancı Diller Yüksekokulu 3 1,56