Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Ankara Devlet Konservatuvarı 252 167 1,51
Aşı Enstitüsü 567 2 283,50
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 39 21 1,86
Bilişim Enstitüsü 3 2 1,50
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3976 14 284,00
Diş Hekimliği Fakültesi 14557 231 63,02
Eczacılık Fakültesi 38472 136 282,88
Edebiyat Fakültesi 2885 238 12,12
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 140 52 2,69
Eğitim Fakültesi 8980 202 44,46
Fen Bilimleri Enstitüsü 2879 54 53,31
Fen Fakültesi 57943 284 204,02
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 8270 62 133,39
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 51 0,20
Güzel Sanatlar Fakültesi 121 79 1,53
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 515 12 42,92
Halk Sağlığı Enstitüsü 1152 6 192,00
Hemşirelik Fakültesi 1784 57 31,30
Hukuk Fakültesi 54 70 0,77
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4919 191 25,75
İletişim Fakültesi 56 36 1,56
Kanser Enstitüsü 6042 16 377,63
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 104 3 34,67
Mühendislik Fakültesi 88437 369 239,67
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 6273 8 784,13
Nüfus Etütleri Enstitüsü 10799 17 635,24
Nükleer Bilimler Enstitüsü 270 4 67,50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 4 1,25
Rektörlük-B 3074 84 36,60
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2498 162 15,42
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5363 94 57,05
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1111 16 69,44
Sosyal Bilimler Enstitüsü 228 128 1,78
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 68 17 4,00
Spor Bilimleri Fakültesi 1122 42 26,71
Tıp Fakültesi (İngilizce) 5058 19 266,21
Tıp Fakültesi (Türkçe) 226303 1547 146,29
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 15 13 1,15
Yabancı Diller Yüksekokulu 385 168 2,29
TOPLAM 504729 4678 107,89