Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Ankara Devlet Konservatuvarı 252 167 1,51
Aşı Enstitüsü 465 1 465,00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 39 21 1,86
Bilişim Enstitüsü 3 2 1,50
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3780 14 270,00
Diş Hekimliği Fakültesi 14300 231 61,90
Eczacılık Fakültesi 37423 136 275,17
Edebiyat Fakültesi 2971 238 12,48
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 139 52 2,67
Eğitim Fakültesi 8909 202 44,10
Fen Bilimleri Enstitüsü 2747 54 50,87
Fen Fakültesi 57157 284 201,26
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 8168 62 131,74
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 51 0,20
Güzel Sanatlar Fakültesi 155 79 1,96
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 494 12 41,17
Halk Sağlığı Enstitüsü 1121 6 186,83
Hemşirelik Fakültesi 1781 57 31,25
Hukuk Fakültesi 54 70 0,77
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4721 191 24,72
İletişim Fakültesi 56 36 1,56
Kanser Enstitüsü 5913 16 369,56
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 104 3 34,67
Mühendislik Fakültesi 86731 368 235,68
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 5852 8 731,50
Nüfus Etütleri Enstitüsü 10798 17 635,18
Nükleer Bilimler Enstitüsü 270 4 67,50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 4 1,25
Rektörlük-B 3003 84 35,75
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2392 161 14,86
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5206 94 55,38
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1087 16 67,94
Sosyal Bilimler Enstitüsü 224 128 1,75
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 60 17 3,53
Spor Bilimleri Fakültesi 1099 42 26,17
Tıp Fakültesi (İngilizce) 4911 17 288,88
Tıp Fakültesi (Türkçe) 220142 1541 142,86
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 15 13 1,15
Yabancı Diller Yüksekokulu 399 168 2,38
TOPLAM 492956 4667 105,63