Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Ankara Devlet Konservatuvarı 249 162 1,54
Aşı Enstitüsü 465 1 465,00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 39 21 1,86
Bilişim Enstitüsü 3 2 1,50
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3707 14 264,79
Diş Hekimliği Fakültesi 14213 231 61,53
Eczacılık Fakültesi 36175 135 267,96
Edebiyat Fakültesi 2951 237 12,45
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 241 49 4,92
Eğitim Fakültesi 8807 199 44,26
Fen Bilimleri Enstitüsü 2775 54 51,39
Fen Fakültesi 56400 281 200,71
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 8105 62 130,73
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 51 0,20
Güzel Sanatlar Fakültesi 146 79 1,85
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 449 12 37,42
Halk Sağlığı Enstitüsü 1167 7 166,71
Hemşirelik Fakültesi 1734 57 30,42
Hukuk Fakültesi 48 64 0,75
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4947 187 26,45
İletişim Fakültesi 56 36 1,56
Kanser Enstitüsü 6027 17 354,53
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 104 3 34,67
Mühendislik Fakültesi 83177 355 234,30
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 5978 8 747,25
Nüfus Etütleri Enstitüsü 4427 17 260,41
Nükleer Bilimler Enstitüsü 270 4 67,50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 4 1,25
Rektörlük-B 2979 83 35,89
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2837 162 17,51
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4872 93 52,39
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1072 15 71,47
Sosyal Bilimler Enstitüsü 221 128 1,73
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 59 17 3,47
Spor Bilimleri Fakültesi 1203 40 30,08
Tıp Fakültesi (İngilizce) 4820 18 267,78
Tıp Fakültesi (Türkçe) 211447 1316 160,67
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 15 13 1,15
Yabancı Diller Yüksekokulu 396 166 2,39
TOPLAM 472596 4400 107,41