Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Ankara Devlet Konservatuvarı 226 201 1,12
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 24 22 1,09
Bilişim Enstitüsü 0 4 0,00
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 2259 15 150,60
Diş Hekimliği Fakültesi 7679 365 21,04
Eczacılık Fakültesi 18845 200 94,23
Edebiyat Fakültesi 1189 279 4,26
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 203 129 1,57
Eğitim Fakültesi 6017 226 26,62
Fen Bilimleri Enstitüsü 1725 105 16,43
Fen Fakültesi 22079 323 68,36
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 3018 64 47,16
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 79 0,13
Güzel Sanatlar Fakültesi 105 88 1,19
Hacettepe Aso 1. Osb Myo 258 17 15,18
Halk Sağlığı Enstitüsü 708 13 54,46
Hemşirelik Fakültesi 911 68 13,40
Hukuk Fakültesi 4 79 0,05
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2686 223 12,04
İletişim Fakültesi 38 40 0,95
Kanser Enstitüsü 2568 30 85,60
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 52 7 7,43
Mühendislik Fakültesi 41313 453 91,20
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 2342 15 156,13
Nüfus Etütleri Enstitüsü 3924 23 170,61
Nükleer Bilimler Enstitüsü 218 4 54,50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 5 0,00
Rektörlük-B 1447 95 15,23
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1813 261 6,95
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2170 132 16,44
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 600 21 28,57
Sosyal Bilimler Enstitüsü 111 347 0,32
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 29 0,17
Spor Bilimleri Fakültesi 766 40 19,15
Tıp Fakültesi (ingilizce) 1758 456 3,86
Tıp Fakültesi (Türkçe) 53060 2042 25,98
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 15 13 1,15
Yabancı Diller Yüksekokulu 221 210 1,05
TOPLAM 180367 6723 26,83