Units with the Highest H-Index Average

The Average H-Index of Researchers

Faculty/Unit Maximum Average
Ankara Devlet Konservatuvarı 4 1.86
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 2 1.43
Başkent OSB Teknik Bilimler MYO 1 1.00
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 19 8.29
Diş Hekimliği Fakültesi 27 5.69
Eczacılık Fakültesi 24 9.37
Edebiyat Fakültesi 12 2.48
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 1.43
Eğitim Fakültesi 16 3.14
Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation 14 5.62
Fen Bilimleri Enstitüsü 13 5.39
Fen Fakültesi 49 6.09
Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 1.00
Güzel Sanatlar Fakültesi 4 1.25
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 9 3.67
Halk Sağlığı Enstitüsü 13 7.00
Hemşirelik Fakültesi 11 2.87
Hukuk Fakültesi 3 1.50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 10 2.85
İletişim Fakültesi 3 1.25
Kanser Enstitüsü 18 9.43
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 4 4.00
Mimarlık Fakültesi 1 1.00
Mühendislik Fakültesi 53 7.06
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 27 12.86
Nüfus Etütleri Enstitüsü 8 4.89
Nükleer Bilimler Enstitüsü 8 5.25
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 1.00
Rektörlük-B 10 2.76
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 13 2.79
Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 4.07
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12 5.08
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2.10
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 2.75
Spor Bilimleri Fakültesi 10 4.11
Tıp Fakültesi (İngilizce) 29 11.13
Tıp Fakültesi (Türkçe) 50 7.76
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2 1.50
Vaccine Institute 11 9.00
Yabancı Diller Yüksekokulu 4 1.85