Units with the Highest H-Index Average

The Average H-Index of Researchers

Faculty/Unit Maximum Average
Ankara Devlet Konservatuvarı 4 1.86
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 2 1.43
Bilişim Enstitüsü 1 1.00
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 19 8.58
Diş Hekimliği Fakültesi 27 4.87
Eczacılık Fakültesi 23 8.34
Edebiyat Fakültesi 12 2.34
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 1.22
Eğitim Fakültesi 14 2.97
Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation 13 5.30
Fen Bilimleri Enstitüsü 13 3.41
Fen Fakültesi 48 5.78
Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 1.00
Güzel Sanatlar Fakültesi 4 1.24
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 8 3.22
Halk Sağlığı Enstitüsü 12 7.80
Hemşirelik Fakültesi 11 2.76
Hukuk Fakültesi 3 1.50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 2.72
İletişim Fakültesi 3 1.29
Kanser Enstitüsü 15 9.60
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 4 4.00
Mühendislik Fakültesi 46 6.56
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 27 11.86
Nüfus Etütleri Enstitüsü 8 3.90
Nükleer Bilimler Enstitüsü 8 4.50
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 1.00
Rektörlük-B 19 3.88
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 13 2.19
Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 3.80
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12 4.73
Sosyal Bilimler Enstitüsü 4 1.48
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 3 2.50
Spor Bilimleri Fakültesi 9 3.85
Tıp Fakültesi (İngilizce) 29 9.78
Tıp Fakültesi (Türkçe) 50 7.18
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2 2.00
Vaccine Institute 11 8.00
Yabancı Diller Yüksekokulu 4 1.85