Units with the Highest H-Index Average

The Average H-Index of Researchers

Faculty/Unit Maximum Average
Ankara Devlet Konservatuvarı 4 2.20
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü 2 1.40
Başkent OSB Teknik Bilimler MYO 2 1.50
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 14 7.58
Diş Hekimliği Fakültesi 27 5.93
Eczacılık Fakültesi 25 9.53
Edebiyat Fakültesi 12 2.51
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 1.50
Eğitim Fakültesi 19 3.13
Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation 14 6.16
Fen Bilimleri Enstitüsü 14 6.80
Fen Fakültesi 49 6.49
Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 1.00
Güzel Sanatlar Fakültesi 4 1.27
Hacettepe ASO 1. OSB MYO 9 4.14
Halk Sağlığı Enstitüsü 8 5.00
Hemşirelik Fakültesi 11 2.87
Hukuk Fakültesi 3 1.50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 10 2.97
İletişim Fakültesi 4 1.71
Kanser Enstitüsü 18 8.38
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 4 4.00
Mimarlık Fakültesi 1 1.00
Mühendislik Fakültesi 54 7.35
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 33 13.57
Nüfus Etütleri Enstitüsü 8 4.88
Nükleer Bilimler Enstitüsü 8 5.25
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 1.00
Rektörlük-B 10 3.15
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 13 2.86
Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 4.30
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12 5.08
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 1.33
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 2.75
Spor Bilimleri Fakültesi 10 4.19
Tıp Fakültesi (İngilizce) 29 11.13
Tıp Fakültesi (Türkçe) 50 8.39
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2 1.50
Vaccine Institute 11 7.00
Yabancı Diller Yüksekokulu 3 1.56