Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2014 - 2015 Erasmus Coordinator

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Courses

  • Undergraduate Sağlık politikası ve planlaması

  • Postgraduate Sağlık politikası

  • Postgraduate Epidemiyoloji

  • Undergraduate Epidemiyoloji

  • Undergraduate Sağlık Kurumlarında Program Planlama ve Değerlendirme

  • Postgraduate Sağlık Kurumlarında Performans Değerlendirme