Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Abd, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Abd, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Türkiye'de İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Pemetrexed ve Gemcitabine Tedavilerinin Maliyet Etkililik Analizi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Türkiye'de Sağlık Turizminde Alt Yapı Oluşturulma Gereği ve Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma

  Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English