Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji/Gelişim Psikolojisi, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesi, Psikoloji, Turkey

Dissertations

 • 2005 Postgraduate

  Çocukların kendi cinsiyetini araştırma düzeyleri ile toplumsal cinsiyet kalıpyargı esneklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü