Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Could cardiac troponin I levels predict mortality in the elderly?

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.31, sa.3, ss.435, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşlının Nutrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Geriatri, cilt.4, sa.3, ss.41-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A CASE OF DEPRESSION CONFUSED WITH FRONTOTEMPORAL DEMENTIA

2. International and 12. Academic Geriatrics Congress, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019

SKELETAL MUSCLE ULTRASONOGRAPHY: A NEW DIAGNOSTIC TOOL FOR SARCOPENIC OBESITY?

2. International and 12. Academic Geriatrics Congress, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019

Retrospective Assesment of Patients Fedding with ostomy for One Year in University Hospital

11. KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NUTRİSYON KONGRESİ, 27 - 31 Mart 2019, cilt.1, ss.41

Relationship between sleep duration and coronary heart diseasein older adults

14th International Congress of the EuropeanGeriatric Medicine Society, 10 - 12 Ekim 2018

Diabetes mellitus is associated with vitamin D deficiency in olderpeople

14th International Congress of the EuropeanGeriatric Medicine Society, 10 - 12 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

YAŞLININ NUTRİSYONEL DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Klnikleri Geriatri - Özel Konular Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme, Prof. Dr. Burcu Balam Yavuz, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.41-45, 2018