Education Information

Dissertations

  • 1994 Doctorate

    Duchenne/Becker Kas Distrofisi hastalarında multipleks polimeraz zincir reaksiyonu ile delesyon analizi

    Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D.

  • 1988 Postgraduate

    Herpes simplex tip 1 viruslara ait DNA’xxların izolasyonu ve biyolojik aktivitelerinin saptanması

    Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D.