Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Molbiyokon18

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 The 44th FEBS Congress

  Çalışma Grubu

  Krakow, Polonya

 • 2019 The 44th FEBS Congress

  Katılımcı

  Krakow, Polonya

 • 2019 Qatar International Zebrafish Workshop

  Davetli Konuşmacı

  Ad-Dawhah, Qatar

 • 2019 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 Molbiyokon18

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Molbiyokon18

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 The Use Of Zebrafish In Disease Modeling Workshop

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Genetikte Güncel Tedaviler

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 42nd Febs Congress

  Çalışma Grubu

  Yerushalayim, İsrail

 • 2017 Mechanical Forces In Biology (embo-embl Symposia)

  Çalışma Grubu

  Heidelberg, Almanya

 • 2017 10th European Zebrafish Meeting

  Çalışma Grubu

  Budapest, Macaristan

 • 2017 Eshg Conference

  Çalışma Grubu

  Kobenhavn, Danimarka

 • 2017 Keystone Symposia Rare And Undiagnosed Diseases

  Çalışma Grubu

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2017 Rare And Undiagnosed Diseases: Discovery And Models Of Precision Therapy (keystone Symposia)

  Çalışma Grubu

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2016 Kök Hücre Günü

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Kök Hücre Günü

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 XII. TIBBİ GENETİK KONGRESİ

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 COLD SPRİNG HARBOR LABORATORY MEETİNG

  Davetli Konuşmacı

  New York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2016 Cshl Meetinggenomeengineering: The Crispr/cas Revolution

  Çalışma Grubu

  New York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2016 7TH UK MEETİNG OF THE NUCLEAR ENVELOPE İN DİSEASE AND CHROMATİN ORGANİZATİON

  Katılımcı

  Wolverhampton, İngiltere

 • 2016 II. NADİR NÖROLOJİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2014 AMERİCAN SOCİETY OF HUMAN GENETİCS ANNUAL MEETİNG

  Katılımcı

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2014 TÜRKİYE MOLEKÜLER BİYOLOJİ DERNEĞİ 3. ULUSLARARASI KONGRESİ

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 729

h-indeksi (WOS): 12

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2019 Rare disease modelling in zebrafish by using genome editing tools: Limb girdle muscular dystrophy 2R as an example

  Çalıştay

  University of Qatar, Qatar

 • Nisan 2019 Could Autosomal Dominant Tgfb-related Corneal Dystrophies Be Modelled In Zebrafish By Using Crispr/cas9: Challenges And Possibilities

  Çalıştay

  University of Qatar, Qatar

 • Nisan 2019 CRISPR/Cas9-mediated knockout for modeling rare disorders and testing novel candidate genes in zebrafish

  Çalıştay

  University of Qatar, Qatar

 • Nisan 2019 Yeni nesil gen tedavileri: Nadir nöromusküler hastalıklarda preklinik ve klinik uygulamalar

  Konferans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2019 Nadir Hastalıklarda CRISPR/Cas9 ile Tedavi

  Konferans

  Tıbbi Genetik Derneği , Türkiye

 • Mart 2018 Yeni Nesil Gen Tedavileri: Hedefli Genom Düzenleme

  Konferans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2017 Genom Düzenleme Araçları: CRISPR/Cas9

  Konferans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2016 Hastalıkların Modellenmesinde ve Tedavisinde Genom Düzenleme Teknolojileri

  Konferans

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2016 Gen Fonksiyonları Analizleri

  Seminer

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2016 Genom Düzenleme

  Konferans

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2016 Genom Düzenleme Araçlarının Hastalık Modeli Oluşturulmasında Kullanımları

  Konferans

  Tıbbi genetik derneği, Türkiye

 • Ağustos 2016 Rare diseases and new therapy modalities Challenges and opportunities in Turkey

  Konferans

  CSHL Meeting Genome Engineering: The CRISPR/CasRevolution, Amerika Birleşik Devletleri

 • Haziran 2016 Geni bulduk. Ya sonra? Genden fonskiyona Müsküler Distrofi modeli

  Konferans

  Türk nöroloji derneği, Türkiye

 • Ekim 2015 Bireye özgül hastalık modellerinin oluşturulmasında zebra balığı ve genom düzenleme araçlarının kullanılması

  Konferans

  Tıbbi biyoloji ve genetik derneği, Türkiye