Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of groundwater vulnerability in karstic environments by using SINTACS method: Altinova aquifer case study

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.26, sa.3, ss.559-571, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hydrogeological conceptual model of Gazipasa coastal aquifer (Antalya)

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, sa.3, ss.352-363, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Demre Antalya Kıyı Akiferinin Çevresel İzotopik ve Hidrojeokimyasal Özellikleri

DSİ Teknik Bülteni, sa.120, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANTALYA TRAVERTEN PLATOSU AKİFERİNDE YERALTISUYU KÖKENİNİN SU İZOTOPLARI İLE ARAŞTIRILMASI

5. ULUSAL HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARI İÇİN SU İZOTOPLARININ KULLANIMI

5. ULUSAL HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

ENVIRONMENTAL ISOTOPE APPLICATIONS IN MEDITERRANEAN COASTAL PLAINS OF TURKEY: EFFECTS OF IRRIGATION

International Symposium on Isotope Hydrology: Advancing the Understanding of Water Cycle Processes, vİYANA, Avusturya, 20 - 24 Mayıs 2019

Determination the Impact of Climate Change and Water Demand Scenarios on Demre Coastal Aquifer (Antalya,Turkey)’

9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG2018), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.48

Modeling of regional land subsidence due to aquitard drainage in Konya closed sub-basin, Turkey

44th Annual Congress of theInternational Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 29 Eylül 2017, cilt.1, ss.162

Akdeniz Kıyı Ovalarının Hidrojeolojik Özellikleri: Demre ve Gazipaşa Ovaları

TARIMSAL KARSTİK BÖLGELERDEKİ YERALTISUYU KALİTESİNİN ENTEGRE YÖNETİMİTÜBİTAK PROJESİ ÇALIŞTAYI, Antalya, Türkiye, 24 Mayıs 2017

GAZİPAŞA (ANTALYA) KIYI OVASI AKİFERİNİN İZOTOP VEHİDROKİMYASAL HİDROJEOLOJİK MODELİ

Uluslararsı Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, cilt.1, ss.284-285

Long term groundwater level changes in Demre coastal aquifer SW Turkey as a measure of sustainable use of the aquifer

World Multi Disciplinary Earth Science Symposium 2016 (WMESS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016

Demre Kıyı Akiferinin Çevresel İzotopik ve Hidrojeokimyasal Özellikleri

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Trityum Tritiyojenik Helyum 3 Yöntemi ile Demre Ovasındaki Yeraltısuyu Besleniminin İncelenmesi

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Environmental isotopes as a tool for food security sustainable groundwater management in the coastal Demre plain Antalya SW Turkey

International Symposium on Isotope Hydrology: Revisiting Foundations and Exploring Frontiers, 11 - 16 Mayıs 2015