Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Career Stories of LGB-Q in Turkey

Journal of Homosexuality, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Body Image, Self-Compassion, Depressive Affection and Sex on Undergraduate Students

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.46, ss.175-190, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Attachment Style and Perceived Social Support as Predictors of Self-Compassion Among University Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, sa.3, ss.689-704, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİ ÖLÇEĞİ’NİN (ETCRSÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.57-76, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk cinsel istismarı: Geleceğin öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanları ne kadar biliyor?(

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.571-581, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİNİN YORDANMASI

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.70-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What’s expected of men in Turkish culture: Perceptions of male university students

International Journal Advances in Social Science and Humanities, cilt.5, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin (KTRCSÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.17, ss.284-297, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Resilience and life satisfaction as the predictors of general self efficacy

Global Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives, cilt.6, ss.11-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zülfü Livaneli nin Mutluluk romanı karakterlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi

İnsan ve İnsan Dergisi, cilt.3, ss.5-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of university studens on ideal man

International Journal of Humanities and Social Sciences, cilt.6, ss.101-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de erkek olmak Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları zorluklar

HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.115-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışman öz-bakımına ilişkin ihtiyaçları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Olumsuz Yaşam Olayları Kontrol Listesinin Geliştirilmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Türkiye’de Psikolojik Danişman Eğitimi Konusunda Yapilan Tezlerin İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik Danişma Hizmetlerini Değerlendirmeleri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

TÜRKİYE’DE ERKEKLİK-KADINLIK ALGISI: ANKARA’DA KAHVEHANELERÖRNEĞİ

IV. INES Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

“AFFETME” KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARINATOPLU BİR BAKIŞ

IV. INES Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Üniversite Öğrencilerinde Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresive Saldırganlık

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.585-589

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.370

Uluslararası Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 Nisan 2017

PDR Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Yargıları

Vl. Uluslararası Canik Sempozyumu, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.120-127

PDR Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar veToplumsal Cinsiyet

Vl. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.494-501

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’xxde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Çalışmalar

Toplumsal Cinsiyet: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular, Özlem Haskan Avcı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.457-492, 2020

Duygu Odaklı Terapi

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları: Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar., Z. Karataş ve Y. Yavuzer, Editör, Pegem Akademi., Ankara, ss.655-684, 2018