Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fragments from the Intellectual World of an Ottoman Molla: Kececizade Izzet Molla and the Ottoman Political Thought During the Reign of Mahmud II

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.42, ss.275-315, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prens Kuza'dan Prens Karl'a: 1866 Romanya Krizi Karşısında Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, sa.2, ss.122-156, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şarkiyatçılar ve Koleksiyoncular: XIX.Yüzyılda Rusya'da Şarkî El Yazması Kütüphanelerinin Teşekkülüne Dair Bazı Notlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.23, ss.209-238, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

18.Yüzyıldan 19.Yüzyıla Rus Hariciyesinde Turkologiya, Osmanistika ve Oryantalistika

Toplumsal Trih, sa.247, ss.74-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şark Meselesinden Bir Kesit: Osmanlı-Rus İlişkilerinde Eflâk Boğdan Meselesi (1864-1865)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.18, ss.83-117, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)