Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Prens Kuza'dan Prens Karl'a: 1866 Romanya Krizi Karşısında Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.2, pp.122-156, 2015 (International Refereed University Journal)

Şarkiyatçılar ve Koleksiyoncular: XIX.Yüzyılda Rusya'da Şarkî El Yazması Kütüphanelerinin Teşekkülüne Dair Bazı Notlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.23, pp.209-238, 2015 (International Refereed University Journal)

18.Yüzyıldan 19.Yüzyıla Rus Hariciyesinde Turkologiya, Osmanistika ve Oryantalistika

Toplumsal Trih, no.247, pp.74-85, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Osmanlı Mollasının Fikir Dünyasından Fragmanlar: Keçecizâde İzzet Molla ve II.Mahmud Dönemi Osmanlı Siyaset Düşüncesi

Osmanlı Araştırmaları Dergisi, no.42, pp.275-315, 2013 (International Refereed University Journal)

Şark Meselesinden Bir Kesit: Osmanlı-Rus İlişkilerinde Eflâk Boğdan Meselesi (1864-1865)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.18, pp.83-117, 2013 (International Refereed University Journal)