Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Calligraphic Forms in Contemporary Typographic Design

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.122, pp.40-45, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Visual Identity of Electronic Design Magazines

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.83, pp.990-994, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Kinetic Typography in Movie Title Sequences

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.51, pp.583-588, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Yazının Fotografik İfade Biçimi Olarak Işık Kaligrafisi

AHBVÜ GSF Sanat ve Tasarım Dergisi, no.23, pp.379-391, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çocuklara Yönelik Etkileşimli E-Kitap Uygulamaları

Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Dergisi, no.21, pp.205-221, 2018 (Other Refereed National Journals)

Expressive Typography as a Visualisation of Ideas

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, no.11, pp.164-170, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tasarım Tarihi Eğitiminde Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.5, pp.204-211, 2016 (Other Refereed National Journals)

Typographic and Calligraphic Forms in Exlibris Design

Folklor Edebiyat, vol.19, no.74, pp.241-248, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik Yayımcılık Biçimleri ve Blog Tasarımı

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.3, pp.87-104, 2009 (Other Refereed National Journals)

Banner Reklamlarda Grafik Tasarım Sorunları

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, no.13, pp.20-21, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Hikayeleştirme ve Etkileşimli Grafik Romanlar

ERÜ GSF ANİMASYON EĞİTİMİNDE YENİ STANDARTLAR Konferansı, 24 - 25 September 2019

Görsel İletişimde Etkileşimli Dijital Hikâyeleştirme Tasarımı ve Çevrimiçi Grafik Romanlar

Üsküdar Üniversitesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital DönüşümSempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2019

The Importance of Workshops in Graphic Design Education

ESAD International Week 25 Years of Erasmus, Porto, Portugal, 9 - 11 May 2018

Günümüz Sergileme Biçimlerinde Çoklu Ortam Kullanımı ve “BOSCH: Visions Alive” Sergisi

2. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU - SÜRÜM 21, BODRUM, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.409-418

Toplumsal Sanat ve Kültürel Değer İlişkisi Bağlamında Ekslibrisin Önemi

IV. International Athens Art Arts Education Symposium Athens, Atina, Greece, 15 - 18 June 2017

Basılı Medya Reklamlarında Kadın Bedeninin Nesnelleştirilmesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Medya ve Şiddet Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 27 - 28 October 2016

Görsel Sanatlar Endüstrisi Bağlamında Eksilbris

YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2016, pp.33-42

Graphic Design in Electronic Publishing Interactive Applications

Siauliai University Seminars, Lithuania, 22 September 2013

Kinetic Typography In Movie Title Sequences

1st World Conference on Design, Arts&Education (ARTSEDU-2012), Turkey, 1 - 03 May 2012, vol.51, pp.1

CGD Exlibrises as a Graphic Design Product

1st Annual International Conference on Fine And Perfoming Arts, 7 - 10 June 2010

Görsel İletişimde Hareketli Kinetik Tipografi Uygulamaları

International Conference on New Media and Interactivity, 27 - 30 April 2010, pp.24-29

Calligraphic Expressions in Graphic Design Implementations

International Typography Day 2011, Ahmedabad, India, 3 - 05 March 2010

İnternet Reklamlarında Grafik Tasarım Sorunları: Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme

10. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2005

Popüler Bir İletişim Ortamı Olarak İnternette Tasarım Sorunları

Türk - İngiliz Kültür Derneği Sanat Etkinlikleri, Ankara, Turkey, 14 November 2005

Books & Book Chapters

Sözün Kavramsal İfade Biçiminde Hareketli Tipografinin Etkisi

in: GRAFİK TASARIMDA ETKİ - Görsel İletişimde Etki Uygulamaları, Doç. Zülfükar Sayın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.127-144, 2019

3 / EDUCATIONAL PROJECTS - The Importance of Workshops in Graphic Design Education

in: International Week 25 Years of Erasmus, Antonino Jorge, Editor, ESAD Escola Superior de Artes e Design - MOLOGRÁFICA, Porto, pp.99-104, 2018

Görsel Sanatlar Endüstrisi Bağlamında Ekslibris

in: YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU KİTABI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.33-42, 2016

Kentsel Mekanda Dijital Yerleştirme Sanatı

in: Sanat ve Estetikte Asal Değerler Mekan Zaman, Kıymet Giray, Muharrem Çeken, Serkan Sunay, Meltem Giray, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.265-278, 2015