Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Development of Emergent Literacy Skills during Preschool Period: A Sample of 36-71 Month-Old Turkish Children

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.199, pp.193-222, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Body Image in Adolescents and Its Relationship to Socio-Cultural Factors

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, no.3, pp.561-577, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The examination of Turkish early childhood education teachers' professional identity

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.188, pp.1328-1339, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The examination of teacher stress among Turkish early childhood education teachers

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.185, no.4, pp.631-646, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An Examination of 1st, 2nd And 3rd Grade Elementary School Students' Story-Telling Skills Based on Narrative Analysis

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.177, pp.175-186, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

KURAMSAL AÇIDAN: EKRAN

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.157-175, 2019 (Other Refereed National Journals)

Burnout of Early Childhood Education Teachers in Turkey

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.7, no.1, pp.27-40, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Hikayedeki Akranlarına Yönelik Geliştirdikleri Prososyal Davranış Önerilerinin İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, pp.135-158, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ev Okuryazarlık Ortamı: Tanımları, Boyutları ve Kendiliğinden Ortaya ÇıkanOkuryazarlık Becerilerinin Gelişimindeki Rolü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, 2017 (International Refereed University Journal)

Anne-Baba Çocuk İlişkileri: Bir Meta-Sentez Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.28-49, 2017 (National Refreed University Journal)

15-18 YAŞ ARASI GENÇLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE EN ÇOK İZLEDİKLERİ

The Journal of Social Sciences, vol.4, pp.627-646, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

10 14 Yaş Arası Gençlerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Çokİzledikleri Diziler

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.43, pp.77-97, 2016 (National Refreed University Journal)

0 72 Ay aralığındaki Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.1-12, 2015 (National Refreed University Journal)

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE DİKKATEKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUTANILI ÇOCUKLARIN ANLATIANALİZİNE DAYALI DİL BECERİLERİNİNKARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.25, pp.116-135, 2011 (Other Refereed National Journals)

A Comparative Study On Sex Role Perceptıon of Mentally Handicapped Children Normal Developing Children and Children Under Protectıon In Turkey

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 12,1,26-34, January 2008., vol.12, pp.26-34, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

15-17 Yaş Arası Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı

VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019

EEFFECTS OF CLINICAL PILATES EXERCISES COMBINED WITH DANCETHERAPY ON MOOD IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1284 identifier

THE EFFECTS OF CLINICAL PILATES EXERCISES ON KINESTESIA AND POSITION SENSE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1284 identifier

The examination of Turkish early childhood education teachers professional identity

25th EECERA ( European Early Childhood Education Research Association) Annual Conference, Barselona, 7 - 10 September 2015 Sustainable Development

Examination of teacher stress among Turkish early childhood teachers

2013 SRCD (Society for Research in Child Development) BIENNIAL MEETING, Seattle, 18 - 20 April 2013

Türkiye’de Erken Müdahale Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Alanının Önemi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Kemer-Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Okulöncesi Dönem Eğitimcilerinin Sınıfta kullandıkları Stratejiler ile İlgili görüşleri

OMEP Dünya Konsey Toplantısı Konferansı, Kuşadası,OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, Aydın, Turkey, 8 - 11 October 2003

Books & Book Chapters

0-36 Aylık Çocuklarda Dil Gelişimi

in: Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Gülçin Güven, Editor, Eğitim Kitabevi, Ankara, pp.137-152, 2019

Görme Engelli Çocuklar

in: Özel Gereksinimli Çocuklar, Metin,Nilgün, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.115-137, 2018

Büyüme ve Gelişme

in: Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, Nilgün Metin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-22, 2017

Okul Öncesi Eğitime Temel Olan Görüşler

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Haktanır Gelengül, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.27-40, 2012