Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A sectoral analysis of greenhouse gas emissions and output growth in Turkey

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.283-305, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Wages, Profitability and Market Structure: Threshold Regression Analyses

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.28, sa.331, ss.33-56, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Welfare effects of Turkey's European Union Acession on food consumers

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.27, sa.316, ss.71-92, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the Cluster Components for Apiculture Products and Honey in the Black Sea Region of Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.16, sa.1, ss.34-54, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Exploring Innovative Activities In Turkish Manufacturing Industry Using Count Data Analysis

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.107-122, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma: Bir Yazın Taraması

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.181-208, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ülkelerin Asimetrik Çevre Algısı Üzerine Bir Deneme Tüketim Kaynaklı Kirlilik Durumunda Uluslararası Ticaret

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, sa.9, ss.115-137, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technical Efficiency of the Manufacturing Industry in Turkey: 2003-2008

International Journal of Arts and Commerce, cilt.3, sa.3, ss.17-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma, Karlılık ve Ücret İlişkisi: Yeniden

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.95-115, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)