Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Epidemiology of chronic Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis.

International journal of medical microbiology : IJMM, vol.291, pp.387-93, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The comparison of histological effects of porous hydroxyapatite and hydroxyapatite collagen combination on short term bone heiling

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, pp.65-73, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kollajenin erken dönem kemik iyileşmesine etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.2-9, 2003 (Other Refereed National Journals)

Mandibular 3.molar cerrahisindeki postoperatif sürecin immünolojik olarak incelenmesi.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, vol.1, no.1, pp.31-40, 1997 (Other Refereed National Journals)

İndifa etmiş kompleks Odcontoma Bir vaka nedeniyle

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.6, no.1, pp.56-59, 1996 (Other Refereed National Journals)

Mandibula kırıklarının tedavisinde C Reaktif protein ile kompleman 3 ün serum düzeylerinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.70-74, 1996 (Other Refereed National Journals)

Travmatik nöroma Bir olgu

Gazi Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi, vol.12, no.2, pp.121-124, 1995 (Other Refereed National Journals)

Adenomatoid odontojenik tümör İki olgu

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.56-60, 1994 (Other Refereed National Journals)

Cerrahi rapid maksiller ekspansiyon

Türk Ortodonti Dergisi, vol.6, no.1, pp.56-63, 1993 (Other Refereed National Journals)

Vestibuloplasti operasyonlarında deri ve mukoza greftleri I Genel Bilgiler ve Teknik

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.144-148, 1991 (Other Refereed National Journals)

Vestibuloplasti operasyonlarında deri ve mukoza greftleri II Olgular ve Sonuçlar

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.149-155, 1991 (Other Refereed National Journals)

İnsan dişlerinde replantasyon ve ototransplantasyon II

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.14, no.4, pp.204-207, 1990 (Other Refereed National Journals)

Maksillada pleksiform tip ameloblastoma Bir olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.14, no.3, pp.160-163, 1990 (Other Refereed National Journals)

İnsan dişlerinde replantasyon ve ototransplantasyon I Replantasyon

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, vol.14, no.2, pp.119-122, 1990 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye de Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.133-136, 1989 (Other Refereed National Journals)

Enfekte mandibula fraktürünün tedavisinde miniplak osteosentezi Bir olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.27-31, 1989 (Other Refereed National Journals)

Temporomandibuler Eklem Ankilozunda Cerrahi Tedavi Bir olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergis, vol.12, no.4, pp.96-99, 1988 (Other Refereed National Journals)

Köle osteotomisi ile open bite ın cerrahi tedavisi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, pp.197-201, 1988 (Other Refereed National Journals)

Mandibulada 3 molar cerrahisi sırasında iatrojenik bir fraktür Ha

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.11, no.4, pp.234-237, 1987 (Other Refereed National Journals)

Alt çenede tüberkülo

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.3, no.13, pp.42-45, 1987 (Other Refereed National Journals)

İzole sinir dokusunda prilokain ve prostaglandin E1 in aksiyon potansiyelleri üzerine etkileri

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.89-92, 1987 (Other Refereed National Journals)

Oro antral fistül tedavisinde Lyofilize Dura

Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.35-38, 1987 (Other Refereed National Journals)

Bir çekim komplikasyonu olarak dişin anatomik boşluklara kaçması İki olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.39-43, 1987 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda sürekli ön diş yaralanmalarında cerrahi girişimler

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.135-147, 1986 (Other Refereed National Journals)

Alt çene kırıklarına ait retrospektif bir çalışma

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, no.5, pp.46-50, 1985 (Other Refereed National Journals)

Verruca Vulgaris Bir olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.71-76, 1985 (Other Refereed National Journals)

Maxiller sinüs hipoplazisi ve arteria maxillaris interna nın lokalizasyon anomalisi

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, no.6, pp.53-57, 1985 (Other Refereed National Journals)

Alt çene kırıklarında miniplak osteosentezi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.95-104, 1984 (Other Refereed National Journals)

Cementifiyng Fibroma Bir olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.8, pp.160-166, 1984 (Other Refereed National Journals)

Dişhekimliğinde Bupivacaine

Periodontoloji Dergisi,, vol.4, no.1, pp.11-17, 1979 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Progression from Stage I MRONJ to Stage III MRONJ with Pathologic Fracture:A case series

TAOMS,26.Internatıonal Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

What kind of agents can caıse MRONJ

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Melbourne, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.56

What kind of agents can use cause MRONJ medication related osteonecrosis of the jaw

22 nd Internatıonal Conference on Oral Maxillofacial Surgery, Melbourne, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.56

Keratocystic odontojenik tumor the correlation between recurrence rate and concervative treatment approach

22 nd Internatıonal Conference on Oral Maxillofacial Surgery, Melbourne, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.202

What kind of agents can cause MRONJ (medication-related osteonecrosis of the jaw)?

22nd International Conference on Oral Maxillofacial Surgery, Melbourne, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.56

What kind of agents can use cause MRONJ?

22nd İnternational Conference on Oral and Maxillofacial Surgery,Melbourne,Australia, 27 - 30 October 2015

Keratocystic odontogenic tumor:the correlation between recurrence rate and conservative treatment approach.

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery,Melbourne,Australia, 27 October 2015 - 30 October 2017

Can we plan an implant surgery on patients who have risk of MRONJ Medication Related Osteonecrosis of the Jaw

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery,22nd Internatıonal Scientific Congress, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2015, vol.1, pp.28

The histopatolojik effect of hydroxyapatit-collagen combination on short-term bone heiling:An experimental study .

Jubilee Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,Zürich, 18 - 21 September 1996

Postgraduate Studies in Oral and Maxillofacial Surgery

ADEE,31.National Meeting,Atina, 7 - 10 September 2005

The necessity of routine antibiotic prophylaxis in mandibular third molar surgery.

4.Mediterranen Congress of Oral and Maxillofacial Surgery,Antalya, 15 - 17 May 1997

Cerrahi Rapid Maksiller Ekspansiyon

II.Türk Ortodonti Kongresi, Turkey, 21 - 24 June 1990

İnsan kemik hücre kültürü

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Derneği.II.uluslararası Bilimsel Kongresi,Antalya, 26 - 30 October 1990

Maksillada pleksiform tip ameloblastoma.

Ankara Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,II.Bilimsel Kongresi,Ankara, Turkey, 8 - 12 June 1988

Dünyada ve Türkiye de Oral ve Maksillofacial Cerrahi

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Derneği,1.Uluslararası Kongresi,Antalya, 26 - 30 October 1988

Çocuklarda travmatik eklem yaralanmaları

GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi.I.Bilimsel Kongresi,Ankara, Turkey, 10 - 13 May 1989

Adenoameloblastoma-İki olgu

Gata Dişhekimliği Bilimleri Merkezi,I.Bilimsel Kongresi,Ankara, Turkey, 10 - 14 May 1989

Gömülü 3.molar cerrahisindeki postoperatif sürecin immünolojik açıdan incelenmesi.

Oral Cerrahi Derneği,III:Bilimsel Toplantısı,Antalya, Turkey, 23 - 26 May 1996

Köle Osteotomisi ile open-bite ın cerrahi tedavisi

Uluslararası İzmir Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 19 October 1988, vol.12, pp.197-201

Gecikmiş Temporomandibuler Eklem Ankilozunda Cerrahi Tedavi (Bir olgu nedeniyle)

Gazi Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,I.Bilimsel Kongresi,Ankara, Turkey, 7 - 10 June 1995

Oroantral fistül tedavisinde lyoflize dura.

Hacettepe Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,II.Dişhekimliği Kongresi,Ankara, Turkey, 14 - 18 May 1986

Çocuklarda sürekli ön diş yaralanmalarında cerrahi girişimler.

Hacettepe Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,Ankara, Turkey, 14 - 18 May 1986

Bir vaka nedeniyle Maksiller Sinüs Hipoplazisine bağlı maksillaris internanın lokalizasyon anomalisi

Marmara Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,ıı.Uluslararası Dişhekimliği Haftası,İstanbul, Turkey, 16 - 20 May 1984

Çene kırıklarına ait istatiksel bir değerlendirme

Türk Dişhekimliği 10.Milli Kongresi,İstanbul, Turkey, 15 - 18 October 1980

Bir vak a nedeniyle Verruca Vulgaris

Hacettepe Üniversitesi.1.Dişhekimliği Kongresi,Ankara, Turkey, 14 - 17 May 1980

Bir olgu nedeniyle cementifiyng fibroma

Marmara Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,II.Uluslararası Dişhekimliği Haftası,İstanbul, Turkey, 16 - 20 May 1984

Alt çene kırıklarında mini plak osteosentezi

Marmara Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesi,ıı.Uluslararası Dişhekimliği Haftası, Turkey, 16 - 20 May 1984