Education Information

Education Information

 • 1978 - 1983 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız,Diş Ve Çene Cerrahisi, Turkey

 • 1970 - 1978 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1983 Doctorate

  İZOLE SİNİR DOKUSUNDA PRİLOKAİN VE PROSTAGLANDİN E1’İN AKSİYON POTANSİYELLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German