Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

INTERGENERATIONAL SOLIDARITY AND LIFE SATISFACTION IN ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.3, pp.429-437, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

TECHNOLOGY USAGE OF 45 AND OVER AGE ADULTS IN DAILY LIFE

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.12, no.2, pp.82-92, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Values and Sustainable Consumption Behavior of Women: a Turkish Sample

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.16, no.5, pp.291-300, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.271-297, 2021 (National Refreed University Journal)

YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.80, pp.1846-1857, 2021 (Other Refereed National Journals)

KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.271-297, 2021 (Other Refereed National Journals)

YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.80, pp.1846-1857, 2021 (National Refreed University Journal)

Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.4, pp.295-314, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A Research on Daily Life Activities and Geriatric Depression Levels of the Elderly in Successful Aging

American Journal of Biomedical Science & Research, vol.9, no.1, pp.18-22, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)’’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.30, pp.399-410, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the Effects of the Acceptance and Use of the Mobile Internet Technology by the Elderly on Successful Aging

Archives in Neurology and Neuroscience, vol.7, no.4, pp.1-6, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.59-74, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

UNIVERSITY OF JYVASKYLA ACTIVE AGING SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.10, no.38, pp.1157-1175, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞAN BİREYLERİN EVLİLİK UYUMLARININ İNCELENMESİ

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.3, no.5, pp.99-116, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the Acceptance of Communication Technologies by Acceptance Model of the Elderly: Example of Adana Province

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.31, pp.238-275, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe Versiyonu

International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, vol.2, no.4, pp.184-206, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GERONTEKNOLOJİDE KİŞİSEL EMNİYET ÇÖZÜMLERİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.17, no.39, pp.97-117, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşam Kalitesine Geronteknolojik Bakiş

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.63, pp.471-486, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etik Tüketici Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bir Çalışma: Hacettepe Üniversitesi Örneklemi,

International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, vol.2, no.4, pp.258-283, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuşaklararası İşbirliği ve Geronteknoloji

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.11, pp.445-472, 2017 (Other Refereed National Journals)

Emeklilerde Finansal Davranışı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.28, pp.207-226, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Intergeneratıonal Actıvıtıes: Perspectıves Of Young Grandchıldren

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.53, pp.55-77, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Ailelerde Nesiller Arası Normatif Dayanışma: Gençlik Üzerine Bir Araştırma

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.37-53, 2017 (Other Refereed National Journals)

Emeklilikte Finansal Tatmin ve Yaşam Tatmini

International Journal of Eurasia Social Sciences-Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.26, pp.203-219, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genç Nesil Bakışıyla Ailelerde Nesiller Arası Dayanışma

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.10, no.4, pp.222-232, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects Of Intergenerational Solidarity on the Satisfaction With Life

International Journal Of Arts & Sciences, vol.8, no.1, pp.213-229, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Büyük ebeveynlerin Ergenler Tarafından Algılanan Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.123-141, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılarda Algılanan Sosyal Destek Üzerinde Etkili olan Faktörlerinİncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.23, no.1, pp.39-48, 2012 (Other Refereed National Journals)

An Analyses of the Factors Affecting the Perceived social support Among the Elderly

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.23, no.1, pp.31-40, 2012 (National Refreed University Journal)

Yaşlılarda Algılanan Sosyal Destek Üzerinde Etkili olan Faktörlerin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar Kullanımının Evde Zaman Kullanımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, vol.1, pp.1-12, 2011 (National Refreed University Journal)

Ergenlerin Büyük ebeveynlerinden Beklentilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

The examination of the factors affecting the community integration among the elderly

International Journal of the Humanities, vol.8, no.12, pp.149-160, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Measuring the job satisfaction level of housekeeping personnel

International Journal of the Humanities, vol.8, no.11, pp.9-20, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The technology opportunities in everyday life for the elderly

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, vol.2, no.2, pp.97-102, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The examination of the factors affecting the feeling of loneliness of the elderly

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp.2083-2089, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılıkta Sosyal İlişki ve Toplumsal Hayata Katılım

Akademik Geriatri Dergisi, vol.2, no.3, pp.143-147, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akıllı Konut Teknolojileri

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.26, pp.71-78, 2010 (Other Refereed National Journals)

Risk Factors for Housekeeping Employees in Their Work Areas and The Ergonomic Solutions

The International Journal of the Humanities, vol.6, no.12, pp.19-28, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile ve Tüketici Bilimleri Gözüyle Geriatri

Akademik Geriatri Dergisi, vol.3, no.1, pp.147-151, 2009 (Other Refereed National Journals)

Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.163-184, 2008 (Other Refereed National Journals)

Fiziksel Özürü Bulunan Kadınların Konut Mutfaklarında Karşılaştıkları Sorunlar

Özveri Dergisi, vol.5, no.1, pp.1195-1212, 2008 (Other Refereed National Journals)

Evde kullanılan Araç Gereç ve Ekipmanlar Özürlüler için ergonomik Bir Yaklaşım

Özveri Dergisi, vol.2, no.2, pp.505-516, 2005 (Other Refereed National Journals)

Depolama Prensipleri

Ev Ekonomisi Dergisi, vol.6, no.6, pp.37-39, 2000 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde Evde Bakımın Aile ve Yaşlılık Açısından Önemi ve Ev Ekonomistlerinin Yeri

Ev Ekonomisi Dergisi, vol.6, no.7, pp.65-70, 2000 (Other Refereed National Journals)

Opinions of Consumers About Consumer Protection and Education

Türkiye Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.119-128, 2000 (Other Refereed National Journals)

Ergonomik Yaklaşımla Konut Depo Alanlarının Dizayn İhtiyacının Belirlenmesi

TSE Standart, Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.38, no.452, pp.55-63, 1999 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların Konuta İlişkin Tercihlerinin İncelenmesi

Ev Ekonomisi Dergisi, vol.8, no.5, pp.61-67, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşam Kalitesine Geronteknolojik Bakiş

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

EMEKLİLERDE FİNANSAL DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES 2017, 6 - 08 April 2017

Financial Satisfaction and Life Satisfaction: A Turkish Sample

2016 BANGKOK International Conference on Education, Humanities and Social Sciences Research (EHSSR-16), Bangkok, Thailand, 27 December 2016

Financial Satisfaction and Life Satisfaction in Retirement A Turkish Sample

6th International Conference on Trends in Social Sciences and Humanities (TSSH 2016) Bangkok (Thailand), 26 - 27 December 2016

Elderly Consumers And Ethics

2015 International Business & Education Conferences Las Vegas, las vegas, United States Of America, 11 - 14 October 2015

The Study Of Activities With Grandparents Perspectives Of Adolescent Grandchildren

2015 International Business & Education Conferences Las Vegas, las vegas, United States Of America, 11 - 14 October 2015

Intergenerational Solidarity and Life Satisfaction of Adult Parents.

International Business & Education Conferences , Nevada, United States Of America, 11 - 14 October 2015, pp.136

Yaşlı Hizmetine Gereksinim Duyan Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Kır-Kent Dağılımı

ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ, Ankara, Turkey, 2 - 03 January 2013 Sustainable Development

Examination of Woman Academicians’ Behaviours About Time Management in Home Life and Working Life.

I. International Congress of Family and Consumer Sciences. , Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2012

The examination of the factors affecting the feeling of loneliness of the elderly

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Sakinlerin Gözlüğünden Huzurevinde Yaşam: SWOT Analizi Sonuçları

II Uluslararası Katılımlı Geriatrik Fizyoterapistleri Kongresi, Turkey, 11 - 13 November 2009

Books & Book Chapters

Examining the Variables Affecting the Social Networks of the Elderly

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri Özsungur, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.523-541, 2021

Family Life of Women Forced to Migrate From Syria to Turkey

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri Özsungur, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.463-486, 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşlıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma

in: SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI DÖNEMLER VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ - 2, Özge Erduran Tekin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.43-56, 2021 Sustainable Development

Examining the Variables Affecting the Social Networks of the Elderly

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Özsungur Fahri, Editor, IGI GLOBAL, pp.523-541, 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşlıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma

in: SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 SALGINI DÖNEMLER VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ - 2, Erduran Tekin Özge, Editor, Astana Yayınları, pp.43-56, 2021

Family Life of Women Forced to Migrate From Syria to Turkey

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Özsungur Fahri, Editor, IGI GLOBAL, pp.463-486, 2021

Successful Aging

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Kıroğlu, Hasan Selim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.291-312, 2020

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: AİLEDE SOSYAL ETKİLEŞİM

in: GENÇLİK VE DİJİTAL ÇAĞ, BARAN, Aylin GÖRGÜN, HAZER, OYA, ÖZTÜRK, M. SERHAT, Editor, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ankara, pp.92-102, 2020

Türkiye’ye Zorunlu Göç Eden Suriyeli Kadınların Ailede Sorumluluk Dağılımının İncelenmesi

in: Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Uzun Halil, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.287-314, 2020

Yaşlılarda sağlık okuryazarlığının başarılı yaşlanma üzerine etkisi: Ankara ili örneği.

in: Geriatri ve Gerontolojiye Disiplinlerarası Yaklaşım., Nuran Akdemir, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.48-56, 2019

Suriye’xxden Zorunlu Göç Eden Kadınların Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 1, Zeynel KARACAGİL, Efecan ANAZ, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.622-631, 2018

Evde Bakımda Sosyal Destek ve Sosyal Bakım Uygulamaları

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış-Evde Bakım, İmatullah Akyar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.181-197, 2018

Büyük Ebeveynler ve Torunları Arasındaki İlişkiler

in: Inter Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, pp.365-376, 2016

Büyük Ebeveynler ve Torunları Arasındaki İlişkiler

in: İnter Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.365-375, 2016

Social and Economic Life in Old Age

in: Aging in Turkey, J. Troisi and Y.G. Kutsal, Editor, Veritass Press, Mosta, pp.60-80, 2006

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.115-130, 2004

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.115-130, 2004