Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kariyer Yapılandırma Görüşmesi ile Anlam Oluşturma: Bir Vaka Çalışması

6. Uluslarası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.47

Mültecilere Yönelik Çok Kültürlü Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018, pp.360 Sustainable Development

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Paneli

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

An Investigation of counseling self-efficacy of candidate counselors and cultural sensitivities

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

The life themes of adolescents

International Conference of the IAEVG, 29 November - 01 December 2017

The factors influencing career decision making difficulties of adolescents.

International Conference of the IAEVG, 2016. Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact, 15 - 18 November 2016

The factors contribute to career adaptability of high school students

III rd International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

The effect of self-esteem enrichment bibliocounseling program

World Conference on Psychology, Counseling Guidance, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010

Books & Book Chapters

Kariyer yapılandırma kuramı

in: Kariyer Psikolojk Danışmasında Çağdaş Kuramlar Yaklaşımlar ve Modeller, A. Büyükgözekavas,Feride Bacanlı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-26, 2022

Çocuk ihmaline ve istismarına ilişkin psikoeğitsel programlar.

in: Çocuk ihmali ve istismarı temel bilgiler, Betül Ulukol, Nilüfer Koçtürk, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, pp.277-300, 2022

İleri yetişkinlik dönemindeki bireylerin kariyer gelişimi

in: Vaka örnekleriyle kariyer rehberliği ve kariyer psikolojik danışması, Öztemel, Kemal, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.260-288, 2021

Kariyer yapılandırma kuramı

in: Vaka örnekleriyle desteklenmiş kariyer psikolojik danışması kuramları, Ulaş, Özlem, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, pp.199-223, 2021

International Perspectives

in: Handbuch Studienberatung [Handbook for Career Guidance: Professional orientation and counseling for academic educational paths] Band 1, T.Grüneberg, I.Blaich, J.Egerer, B.Knickrehm, M.Liebchen, L.Lutz, U.Nachtigäller, & R.Thiel, Editor, wbv Publikation, Bielefeld, pp.146-198, 2021

AILE İÇI ŞIDDETIN ÖNLENMESINDE OKULUN ROLÜ

in: Aile İçi Şiddet, Nilüfer Koçtürk, Betül Ulukol, Editor, Nobel, Ankara, pp.221-246, 2020

Kariyer Aşamaları

in: Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi, Siyez Diğdem Müge, Mutlu Çaykuş Tansu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.95-128, 2020

Okul psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında sorularla etik uygulamalar

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Can Gürhan, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.309-328, 2019

Metrics

Publication

63

Citation (WoS)

52

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

67

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Thesis Advisory

4

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals