Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of E-Assessment

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, ss.1-5, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fifth grade students’ mathematics-related beliefs Beşinci sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inanışları

Elementary Education Online, cilt.17, sa.2, ss.1014-1032, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Measurement Invariance of Science Self-Efficacy Scale in PISA

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.5, sa.2, ss.325-338, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CRONBACH ? VE MCDONALDS ? DEĞERLERININ GERÇEK VERILERDE KARŞILAŞTIRILMASI

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.62, ss.460-468, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Background Variables on Gender Related Differential Item Functioning

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.8, sa.4, ss.373-390, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Scaling of the reasons for research assistants’xx career decision-making through pair-wise comparison method

Journal of Higher Education and Science, cilt.7, ss.24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebeveynlik Tarzının Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi

I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İzmit, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1

The Effect of Background Variables On Gender DIF

12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Hollanda, 19 - 20 Mayıs 2017

Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case

6th International Conference on Education (IC-ED-2017), Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.84

Investigation of Van Hiele Geometric Thinking Levels within Item Response Theory Perspective

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.7

Cronbach Alfa ve Mcdonalds ω Değerlerinin Gerçek Verilerde KarĢılaĢtırılması

5. Eğirimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

Öğrencilerin Matematik Kaygısı Üzerinde Etkili Olan DeğiĢkenlerin Belirlenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneği

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

Development of mathematics-related beliefs scale for the 5 th grade students in Turkey

9th Congress of European research in mathematics education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 08 Şubat 2015

TIMSS 2011 sınavında Türkiyedeki öğrencilerin matematik başarılarının incelenmesi

4. eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme kongresi, Türkiye, 09 Haziran 2014 - 13 Haziran 2015

An Investigation About 6th Grade Students' Attitudes Towards Mathematics

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.186, ss.64-69 identifier

TIMSS 2011 sınavında Türkiye'deki öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi

4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Türkiye, 09 Haziran 2014, ss.12