Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı 2. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 December 2020

Yabancı/İkinci dil olarak Türkçe öğretmenlerinin algılanan mesleki gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi doktora programı 1. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 May 2019, pp.35-52

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesindeki Kültürel Unsurların Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 1. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 May 2019

Books & Book Chapters

Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretmenlerinin Algılanan Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi

in: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları EnstitüsüYABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 1. Öğrenci Sempozyumu, Mustafa Durmuş, Editor, Nobel Yayın Grubu, Ankara, pp.35-51, 2019

Teaching Turkish as a Foreign Language in Turkey from the Viewpoints of PhD Students

in: 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, Güle, İsmail; İnce, Bekir, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.59-68, 2016

Metrics

Publication

15

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals