Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An assessment of the perceived professional development needs of Turkish as a foreign language teachers

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.15, no.2, pp.618-632, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: ”Flipped Classroom”

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.64, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAN HİTİT 1 VE YENİ HİTİT 1’DEKİ DİLBİLGİSİ SUNUMU VE ALIŞTIRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.137-150, 2015 (Other Refereed National Journals)

Teacher Betterment: An Evaluation

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.3, pp.7-21, 2013 (National Refreed University Journal)

Evaluation of the interfacial properties of a new potent antimicrobial surfactant C 31G

Bollettino Chimico Farmaceutico, vol.130, no.6, pp.234-238, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretmenlerinin Algılanan Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi

in: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları EnstitüsüYABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 1. Öğrenci Sempozyumu, Mustafa Durmuş, Editor, Nobel Yayın Grubu, Ankara, pp.35-51, 2019

Teaching Turkish as a Foreign Language in Turkey from the Viewpoints of PhD Students

in: 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, Güle, İsmail; İnce, Bekir, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.59-68, 2016