Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Individual and socio-demographic determinants of suicide: An examination on WHO countries

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.66, sa.2, ss.124-128, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of economic crisis on suicide cases: An ARDL bounds testing approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.66, sa.1, ss.34-40, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.47, ss.367-381, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

How can Turkey create fiscal space for its health care system? A qualitative approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.103-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.666-682, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri