Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Automatic near-photorealistic 3-D modelling and texture mapping for rectilinear buildings

GEOCARTO INTERNATIONAL, cilt.32, ss.678-696, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

AUTOMATED EXTRACTION OF PHOTOREALISTIC FACADE TEXTURES FROM SINGLE GROUND-LEVEL BUILDING IMAGES

INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.28, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An adaptive fuzzy-genetic algorithm approach for building detection using high-resolution satellite images

COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS, cilt.39, ss.48-62, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Field-based sub-boundary extraction from remote sensing imagery using perceptual grouping

ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, cilt.79, ss.106-121, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A model-based approach for automatic building database updating from high-resolution space imagery

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.33, ss.4193-4218, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Field-based crop classification using SPOT4, SPOT5, IKONOS and QuickBird imagery for agricultural areas: a comparison study

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.32, ss.9735-9768, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Building-based damage detection due to earthquake using the watershed segmentation of the post-event aerial images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.29, ss.3073-3089, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sequential masking classification of multi-temporal Landsat7 ETM+ images for field-based crop mapping in Karacabey, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.26, ss.3813-3830, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Geometric correction accuracy of IRS-1D PAN imagery using topographic map versus GPS control points

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.25, ss.1095-1104, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

SPOT HRV data analysis for detecting earthquake-induced changes in Izmit, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.24, ss.2439-2450, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Detecting land use changes at the urban fringe from remotely sensed images in Ankara Turkey

Geocarto International, cilt.17, ss.45-50, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

GIS assisted change detection using remote sensing

Geocarto International, cilt.15, ss.49-54, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN EYE-CONTROLLED WEARABLE COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEM FOR ALS PATIENTS: SMARTEYES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.8, ss.107-116, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Eye Movement Controlled Peripherals for the Handicapped-Paralyzed People and ALS Patients

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.18, ss.763-776, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Çok Yüksek Çözünürlüklü İHA Görüntülerinden Otomatik Ağaç Tespiti

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.60-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

An automatic region growing based approach to extract facade textures from single ground level building images

Chamber of Surveying and Cadastre Engineers Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.2, ss.9-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3 Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.11-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden genetik algoritma yaklaşımı ile bina tespiti

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden genetik algoritma yaklaşımı ile bina tespiti, ss.30-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Land use change detection at the rural urban fringe using multi sensor data in Ankara Turkey

International Journal of Geoinformatics, cilt.1, ss.27-36, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IKONOS pankromatik uydu görüntülerinden sayısal yükseklik modeli oluşturulması

Harita Dergisi, ss.31-43, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Askeri Operasyonlar İçin Arazi Etüdü

Silahlı Kuvvetler, ss.82-87, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ALS Hastaları için Göz Bebeği Hareketlerine Dayalı Çevre Birimi Kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK-2016), Eskişehir, Türkiye, 29 September 2016, ss.1-8

ALS Hastaları için Akıllı Gözlük Sistemi: SmartEyes

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2016), Düzce, Türkiye, 29 September 2016, ss.1-8

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Genetik Algoritma Yaklaşımı Kullanılarak Kentsel Binaların Tespiti

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB2013), Trabzon, Türkiye, 23 May 2013, ss.1-8

Otomatik Üç Boyutlu Bina Modellemesi İçin Bir Yaklaşım

3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS-2010), Kocaeli, Türkiye, 11 October 2010, ss.1-8

BUILDING DETECTION FROM PAN-SHARPENED IKONOS IMAGERY THROUGH SUPPORT VECTOR MACHINES CLASSIFICATION

8th Symposium on Networking the World with Remote Sensing of ISPRS-Technical-Commission, Kyoto, Japonya, 9 - 12 August 2010, cilt.38, ss.841-846 Özet

BUILDING EXTRACTION FROM HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES USING HOUGH TRANSFORM

8th Symposium on Networking the World with Remote Sensing of ISPRS-Technical-Commission, Kyoto, Japonya, 9 - 12 August 2010, cilt.38, ss.1063-1068 Özet

AUTOMATIC RETRIEVAL OF NEAR PHOTO-REALISTIC TEXTURES FROM SINGLE GROUND-LEVEL BUILDING IMAGES

Conference on Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA), Ghent, Belçika, 29 June - 02 July 2010 Özet

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Güncellemesi İçin Model Bazlı Yaklaşım

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 May 2009, ss.10-18

Sanal Bina Modellemesi İçin Bina Yüz Dokularının Otomatik Çıkarılması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB)V. Teknik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 04 February 2009, ss.1-8

Mevcut Bina Veri Tabanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB)V. Teknik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 04 February 2009, ss.10-18

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Bina Vektör Verisinin Sağlanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Genetik Algoritma Uygulaması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 November 2008, ss.1-8

Destek Vektör Makineleri İle Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Binaların Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 November 2008, ss.10-18

Orto-Rektifiye Edilmiş Hava Fotoğraflarından Genetik Algoritma ile Otomatik Bina Tespiti

2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 October 2008, ss.1-8

Automatic building extraction from high resolution satellite images for map updating: A model based approach

Annual Symposium of the Urban-Data-Management-Society, Stuttgart, Almanya, 10 - 12 October 2007, ss.3-4 Özet

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Belirlenebilme Potansiyeli

Ulusal CBS’ 2007 Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 October 2007, ss.1-8

Çok Bantlı Bilsat 1 Görüntülerinin Self Kalibrasyonu ve Ortorektifikasyonu

Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 October - 02 November 2007 Creative Commons License

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Modele Dayalı Yaklaşım Kullanılarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 June 2007, ss.20-28

Tarım Parselleri İçindeki Farklı Ürünler Arasındaki Sınırların Uydu Görüntülerinden Otomatik Olarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 June 2007, ss.10-18

Deprem Sonrası Hava Fotoğraflarından Bina Hasar Tespiti İçin Bütünleşik Bir Sistem Yaklaşımı: BiDHaS

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 June 2007, ss.1-8

Automatic Building Extraction from High Resolution Stereo Satellite Images

Information Extraction from SAR and Optical Data with Emphasis on Developing Countries, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 May 2007

Geometric Calibration and Orthorectification of Bilsat-1 Imagery

ASPRS 2007 Annual Conference, Tama, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 May 2007

Field-based classification of different resolution images and the filtering effects on the accuracies

3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 June 2007, ss.321-322 Özet

Automatic Extraction of Sub-Boundaries within Agricultural Fields from Remote Sensing Images

2nd Workshop of the EARSeL SIG on Land Use and Land Cover, Bonn, Almanya, 28 - 30 September 2006

Field-based Classification of Agricultural Crops Using Multi-scale Images

First International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Salzburg, Avusturya, 4 - 05 July 2006

Developing an Integrated System for Extracting the Sub fields within Agricultural Parcels from Remote Sensing Images

First International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Salzburg, Avusturya, 4 - 05 July 2006
Link

An Integrated Earthquake Damage Detection System

First International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Salzburg, Avusturya, 4 - 05 July 2006

Comparison of Multi-Scale Images of an Agricultural Land Using Polygon-Based Classification Techniques

ISPRS Mid-term Symposium, Remote Sensing: From Pixels to Processes, Enschede, Hollanda, 8 - 11 May 2006

Comparison of Different Mathematical Models on the Accuracy of the Orthorectification of ASTER Imagery

ISPRS Workshop, Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Türkiye, 14 - 16 February 2006

Automatic Building Detection and Delineation from High Resolution Space Images Using Model-Based Approach

ISPRS Workshop, Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Türkiye, 14 - 16 February 2006

Orthorectification of Bilsat Imagery Using Rigorous and Simple Geometric Models

ISPRS Workshop, Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Türkiye, 14 - 16 February 2006

Comparison of Different Spatial Resolution Images for Parcel-Based Crop Mapping

ISPRS Workshop, Commission II, WG2, Spatial/Spatio-Temporal Data Mining (SDM) and Learning, Ankara, Türkiye, 24 - 25 November 2005

An Approach for Automatic Building Detection from High Resolution Images

ISPRS Workshop, Commission II, WG2, Spatial/Spatio-Temporal Data Mining (SDM) and Learning, Ankara, Türkiye, 24 - 25 November 2005

Building Damage Detection From Post-Earthquake Aerial Imagery Using Building Grey-Value and Gradient Analyses

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 July 2005

Automatic Building Detection From High Resolution Satellite Images

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 July 2005
Link

DEM Generation and Accuracy Assessment From Stereo ASTER Imagery

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 July 2005

ASTER Stereo Görüntülerinden Sayısal Yükseklik Modelleri Oluşturma ve Doğruluk Analizleri

E. Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları III, EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 April 2005, ss.1-8

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Binaların Otomatik Bulunması için Bir Yaklaşım

E. Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları III, EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 April 2005, ss.10-18

Parcel-Based crop identification through multi-temporal masking classification of Landsat7 ETM images in Karacabey, Turkey

International Congress, Information Technology in Agriculture, Food, and Environment, İzmir, Türkiye, 7 - 10 October 2003

Texture segmentation by using adaptive polyphase subband decomposition

The 17nd International Symposium on Computer and Information Sciences, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 30 October 2002

Geometric correction accuracy of IRS-1C/D Pan imagery using map versus GPS control points

International Symposium on GIS, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 September 2002

Terrain analysis for military operations using Geographic Information Systems

International Symposium on GIS, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 September 2002

Earthquake damage assessment of buildings from aerial photograph

3rd Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 June 2002

Uydu görüntülerinin değerlendirme süreçleri

1 nci Uluslararası Uzay Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 2001

Accuracy assessment of automatically generated digital elevation models from stereo SPOT images

Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 April 2001

The effect of digital elevation model accuracy on the planimetric accuracy of SPOT orthoimagery

Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 April 2001

Integrated analysis of remotely sensed and geographic data for land cover classification

ASPRS-2000 Annual Convention, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 May 2000

Polygon based analysis of remotely sensed images for agricultural lands using GIS/RS integration

International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 October 1999

Polygon specific monitoring of forest plantations using remotely sensed images

Proceedings of the XI World Forestry Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 22 October 1997

GIS database updating from remotely sensed images

International Symposium on Geomatics in the Era of Radarsat, Ottawa, Kanada, 24 - 30 May 1997

Polygon based image analysis in a GIS

26th International Symposium on Remote Sensing, The 18th Symposium of the Canadian Remote Sensing Society:Information Tools for Sustainable Development, Vancouver, Kanada, 25 - 29 March 1996

Orientation test on Yzerman APY instrument

XVIIth ISPRS Congress, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 18 July 1992