Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALS Hastaları için Göz Bebeği Hareketlerine Dayalı Çevre Birimi Kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK-2016), Eskişehir, Turkey, 29 September 2016, pp.1-8

ALS Hastaları için Akıllı Gözlük Sistemi: SmartEyes

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2016), Düzce, Turkey, 29 September 2016, pp.1-8

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Genetik Algoritma Yaklaşımı Kullanılarak Kentsel Binaların Tespiti

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB2013), Trabzon, Turkey, 23 May 2013, pp.1-8

Otomatik Üç Boyutlu Bina Modellemesi İçin Bir Yaklaşım

3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS-2010), Kocaeli, Turkey, 11 October 2010, pp.1-8

BUILDING DETECTION FROM PAN-SHARPENED IKONOS IMAGERY THROUGH SUPPORT VECTOR MACHINES CLASSIFICATION

8th Symposium on Networking the World with Remote Sensing of ISPRS-Technical-Commission, Kyoto, Japan, 9 - 12 August 2010, vol.38, pp.841-846 Sustainable Development identifier identifier

BUILDING EXTRACTION FROM HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES USING HOUGH TRANSFORM

8th Symposium on Networking the World with Remote Sensing of ISPRS-Technical-Commission, Kyoto, Japan, 9 - 12 August 2010, vol.38, pp.1063-1068 identifier identifier

AUTOMATIC RETRIEVAL OF NEAR PHOTO-REALISTIC TEXTURES FROM SINGLE GROUND-LEVEL BUILDING IMAGES

Conference on Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA), Ghent, Belgium, 29 June - 02 July 2010 identifier identifier

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Güncellemesi İçin Model Bazlı Yaklaşım

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 May 2009, pp.10-18

Sanal Bina Modellemesi İçin Bina Yüz Dokularının Otomatik Çıkarılması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB)V. Teknik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 February 2009, pp.1-8

Mevcut Bina Veri Tabanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB)V. Teknik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 February 2009, pp.10-18

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Bina Vektör Verisinin Sağlanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Genetik Algoritma Uygulaması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 November 2008, pp.1-8

Destek Vektör Makineleri İle Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Binaların Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 November 2008, pp.10-18

Orto-Rektifiye Edilmiş Hava Fotoğraflarından Genetik Algoritma ile Otomatik Bina Tespiti

2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 13 October 2008, pp.1-8

Automatic building extraction from high resolution satellite images for map updating: A model based approach

Annual Symposium of the Urban-Data-Management-Society, Stuttgart, Germany, 10 - 12 October 2007, pp.3-4 identifier

Çok Bantlı Bilsat 1 Görüntülerinin Self Kalibrasyonu ve Ortorektifikasyonu

Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007 Creative Commons License

Deprem Sonrası Hava Fotoğraflarından Bina Hasar Tespiti İçin Bütünleşik Bir Sistem Yaklaşımı: BiDHaS

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 June 2007, pp.1-8

Tarım Parselleri İçindeki Farklı Ürünler Arasındaki Sınırların Uydu Görüntülerinden Otomatik Olarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 June 2007, pp.10-18

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Modele Dayalı Yaklaşım Kullanılarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 June 2007, pp.20-28

Automatic Building Extraction from High Resolution Stereo Satellite Images

Information Extraction from SAR and Optical Data with Emphasis on Developing Countries, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2007

Geometric Calibration and Orthorectification of Bilsat-1 Imagery

ASPRS 2007 Annual Conference, Tama, United States Of America, 7 - 11 May 2007

Geometric Calibration and Orthorectification of BILSAT 1 Imagery

Proceedings of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Annual Conference, Tampa, Florida, USA, Tampa, Florida, United States Of America, 7 - 11 May 2007

Field-based classification of different resolution images and the filtering effects on the accuracies

3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2007, pp.321-322 identifier identifier

Automatic Extraction of Sub-Boundaries within Agricultural Fields from Remote Sensing Images

2nd Workshop of the EARSeL SIG on Land Use and Land Cover, Bonn, Germany, 28 - 30 September 2006

Developing an Integrated System for Extracting the Sub fields within Agricultural Parcels from Remote Sensing Images

First International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Salzburg, Austria, 4 - 05 July 2006

An Integrated Earthquake Damage Detection System

First International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Salzburg, Austria, 4 - 05 July 2006

Field-based Classification of Agricultural Crops Using Multi-scale Images

First International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Salzburg, Austria, 4 - 05 July 2006

Comparison of Multi-Scale Images of an Agricultural Land Using Polygon-Based Classification Techniques

ISPRS Mid-term Symposium, Remote Sensing: From Pixels to Processes, Enschede, Netherlands, 8 - 11 May 2006

Automatic Building Detection and Delineation from High Resolution Space Images Using Model-Based Approach

ISPRS Workshop, Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, 14 - 16 February 2006

Comparison of Different Mathematical Models on the Accuracy of the Orthorectification of ASTER Imagery

ISPRS Workshop, Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, 14 - 16 February 2006

Orthorectification of Bilsat Imagery Using Rigorous and Simple Geometric Models

ISPRS Workshop, Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, 14 - 16 February 2006

An Approach for Automatic Building Detection from High Resolution Images

ISPRS Workshop, Commission II, WG2, Spatial/Spatio-Temporal Data Mining (SDM) and Learning, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2005

Comparison of Different Spatial Resolution Images for Parcel-Based Crop Mapping

ISPRS Workshop, Commission II, WG2, Spatial/Spatio-Temporal Data Mining (SDM) and Learning, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2005

Building Damage Detection From Post-Earthquake Aerial Imagery Using Building Grey-Value and Gradient Analyses

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 9 - 11 July 2005

Automatic Building Detection From High Resolution Satellite Images

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 9 - 11 July 2005

DEM Generation and Accuracy Assessment From Stereo ASTER Imagery

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 9 - 11 July 2005 identifier identifier

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Binaların Otomatik Bulunması için Bir Yaklaşım

E. Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları III, EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 April 2005, pp.10-18

ASTER Stereo Görüntülerinden Sayısal Yükseklik Modelleri Oluşturma ve Doğruluk Analizleri

E. Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları III, EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 April 2005, pp.1-8

Parcel-Based crop identification through multi-temporal masking classification of Landsat7 ETM images in Karacabey, Turkey

International Congress, Information Technology in Agriculture, Food, and Environment, İzmir, Turkey, 7 - 10 October 2003

Texture segmentation by using adaptive polyphase subband decomposition

The 17nd International Symposium on Computer and Information Sciences, Orlando, United States Of America, 28 - 30 October 2002

Terrain analysis for military operations using Geographic Information Systems

International Symposium on GIS, İstanbul, Turkey, 23 - 26 September 2002

Earthquake damage assessment of buildings from aerial photograph

3rd Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2002

Uydu görüntülerinin değerlendirme süreçleri

1 nci Uluslararası Uzay Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 2001

The effect of digital elevation model accuracy on the planimetric accuracy of SPOT orthoimagery

Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001

Accuracy assessment of automatically generated digital elevation models from stereo SPOT images

Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001

Integrated analysis of remotely sensed and geographic data for land cover classification

ASPRS-2000 Annual Convention, Washington, United States Of America, 23 - 26 May 2000

Polygon based analysis of remotely sensed images for agricultural lands using GIS/RS integration

International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 1999

Polygon specific monitoring of forest plantations using remotely sensed images

Proceedings of the XI World Forestry Congress, Antalya, Turkey, 13 - 22 October 1997 Sustainable Development

GIS database updating from remotely sensed images

International Symposium on Geomatics in the Era of Radarsat, Ottawa, Canada, 24 - 30 May 1997

Polygon based image analysis in a GIS

26th International Symposium on Remote Sensing, The 18th Symposium of the Canadian Remote Sensing Society:Information Tools for Sustainable Development, Vancouver, Canada, 25 - 29 March 1996

Orientation test on Yzerman APY instrument

XVIIth ISPRS Congress, Washington, United States Of America, 12 - 18 July 1992