Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microleakage study of 3 porcelain repair materials by autoradiography

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.38, sa.6, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Correction of malpositioned implants for the extended edentulous space in the aesthetic zone A case report

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015

Transition from complete dentures to implant supported fixed rehabilitation A case report

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015

Short dental implants avoid to use

EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014

Implant supported rehabilitation of a full arch edentulous patient A clinical report

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 6. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2014 identifier identifier identifier