Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ardahan Türkülerinin Söz Varlığı ve Kültürel Motifler Açısından Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.7, ss.179-189, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Öğretmen Yeterliği Taslağında Yer Alan Yeterlik Alanları”.

Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, sa.58, ss.27-39, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Liselerde coğrafya öğretiminde araç gereç materyal kullanımı ve önemi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Nevşehir İli Nüfusu ve Nüfusun Eğitim Durumu ( 1935 – 1996 )

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.23, ss.249-258, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Sınıf Eğitimi Programlarında Coğrafyanın Yeri ve Önemi

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, 08 Kasım 2017 - 10 Kasım 2016

Acquisitions Related to Human Rights Reflection on the Primary School Social Studies Textbooks

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye nin Komşularıyla İlişkileri Hakkındaki Görüşleri

International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2015

lköğretim Hayat Bilgisi ve Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Programı ve Ders Kitaplarında Turizmin Yeri

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2010

. Sosyal Bilgiler ders Kitaplarında Coğrafya Konuları ve Görsel Düzen

1. Ulusal İlköğretim Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 15 Kasım 2007, ss.171

’Göle İlçesi’nde Yerleşmeler

(21. Yüzyıla Doğru Türkiye) III. Coğrafya Sempozyumu,, Ankara, Türkiye, 15 Nisan 1996, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

“Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmada Fuar, Festival ve Panayırların Rolü”

Sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye, Arslan, F., Karadağ,A., Aksak, P., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.447-4666, 2018

Türkiye'de tarım ve hayvancılığa dayalı festivaller

Türkiye Coğrafyası Araştırmaları "Prof.Dr. Mesut Elibüyük'e Armağan", Ferhat Arslan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.349-360, 2017

Okul Öncesinde Coğrafya ve Öğretimi

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat, Tülin Güler Yıldız, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.351-369, 2017

Dünya'nın Şekli, Fiziksel Özellikleri ve Hareketleri

Genel Coğrafya, Prof.Dr. Cemalettin Şahin, Editör, Gündüz Eğitim Ve Yayıcılık, Ankara, ss.71-88, 2010

Hayat Bilgisi

Etkinliklerle Temel Dersler, --, Editör, A4 Yayınları, Bursa, ss.9-146, 2008