Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ardahan Türkülerinin Söz Varlığı ve Kültürel Motifler Açısından Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, pp.179-189, 2019 (Other Refereed National Journals)

“Öğretmen Yeterliği Taslağında Yer Alan Yeterlik Alanları”.

Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, no.58, pp.27-39, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Liselerde coğrafya öğretiminde araç gereç materyal kullanımı ve önemi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2002 (Other Refereed National Journals)

“Nevşehir İli Nüfusu ve Nüfusun Eğitim Durumu ( 1935 – 1996 )

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.23, pp.249-258, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Sınıf Eğitimi Programlarında Coğrafyanın Yeri ve Önemi

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, 08 November 2017 - 10 November 2016

Acquisitions Related to Human Rights Reflection on the Primary School Social Studies Textbooks

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 18 - 21 May 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye nin Komşularıyla İlişkileri Hakkındaki Görüşleri

International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, Illinois, United States Of America, 20 - 23 May 2015

lköğretim Hayat Bilgisi ve Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Programı ve Ders Kitaplarında Turizmin Yeri

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi., Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010

. Sosyal Bilgiler ders Kitaplarında Coğrafya Konuları ve Görsel Düzen

1. Ulusal İlköğretim Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 15 November 2007, pp.171

’Göle İlçesi’nde Yerleşmeler

(21. Yüzyıla Doğru Türkiye) III. Coğrafya Sempozyumu,, Ankara, Turkey, 15 April 1996, pp.23

Books & Book Chapters

“Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmada Fuar, Festival ve Panayırların Rolü”

in: Sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye, Arslan, F., Karadağ,A., Aksak, P., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.447-4666, 2018

Türkiye'de tarım ve hayvancılığa dayalı festivaller

in: Türkiye Coğrafyası Araştırmaları "Prof.Dr. Mesut Elibüyük'e Armağan", Ferhat Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.349-360, 2017

Okul Öncesinde Coğrafya ve Öğretimi

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat, Tülin Güler Yıldız, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.351-369, 2017

Dünya'nın Şekli, Fiziksel Özellikleri ve Hareketleri

in: Genel Coğrafya, Prof.Dr. Cemalettin Şahin, Editor, Gündüz Eğitim Ve Yayıcılık, Ankara, pp.71-88, 2010

Hayat Bilgisi

in: Etkinliklerle Temel Dersler, --, Editor, A4 Yayınları, Bursa, pp.9-146, 2008