Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Examination of Children's Picture Books' Features for 0-3-Year-Olds

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.126-139, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.4, ss.88-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE VE TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMİŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARINDA YAŞLILIK KAVRAMININ İNCELENMESİ

The Journal of International Education Science, cilt.5, ss.125-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Review of Preschool Manipulative Storybooks Containing Activities

International Journal of Progressive Education, cilt.14, ss.60-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The examination of the relationship between the quality of teacher-child interaction and children’s self-regulation skills

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.32, ss.880-895, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ANALYSIS OF FEAR AND ANXIETY FIGURES IN PICTURE STORY BOOKS IN TERMS OF PICTURE AND CONTENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, cilt.8, ss.867-882, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi eğitim ortamlarında yaratıcı drama kullanımı: Öğretmenler ve öğretmen adayları perspektifinden bir inceleme

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.409-424, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Children's Picture Books in terms of Certain Variables on Content and Illustration Features

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, ss.724-735, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anaokulu Çocuklarının Çizdikleri Resimlere Yönelik Anlatımları Yoluyla Empatik Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

examiniat5ion of vthe effects of reggio emilia based projects on preschool childrens creative thinking skills

procedia social and behavioral sciences, ss.456-460, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experiences of Candidate Preschol Teachers on art education and implementations

ınternational Journal of Innovative Research and Education, cilt.1, ss.0-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuning in to Kids: A piloting study targeted to support Turkish parents’ emotion socialization

8th International Psychological Applications and Trends, Zagreb, Hırvatistan, 04 Mayıs 2019, ss.91

Çocuk Edebiyatı ve Bibliyoterapi Uygulamaları

Prof. Dr. Sedat Sever'e Armağan -Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 Nisan 2019, ss.1-10

Children’s Books In Public Libraries In Terms of Their Subjects.

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildidiler ve Posterler, Nevşehir, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.86-100

Okul Öncesi Eğitimde Yazısız Resimli Öykü Kitaplarının Kullanımının Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildiriler ve Posterler, Nevşehir, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018

Kütüphanelerin Çocuk Bölümlerinde Uygulanabilecek Etkinlik Örnekleri: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Önerileri

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.228-237

The investigation of relation between children’s temperament and social-emotional development

2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood: Creating Connections Between Research, Practice Policy, 07 Nisan 2018

The Qualities of Teacher-Child Relationship and Low Income Children’s Self-Regulation in the U.S. and Turkey

Society for Research in Child Development 2017 Biennal Meeting, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 08 Nisan 2017

Family Context of Low-income Young Children and their Self-Regulation Skills in the U.S. and Turkey

Society for Research in Child Development 2017 Biennal Meeting, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 08 Nisan 2017

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA YARATICIDRAMA KULLANIMI:ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETMEN ADAYLARIPERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016, cilt.14, ss.409-424

Çevre Konulu Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik ve Resimleme Özellikleri Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.1, ss.396-403

The Investigation of Relation Between Children s Temperament and Social Emotional Development in Disadvantaged Districts

2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood: Creating Connections Between Research, Practice & Policy, Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Nisan 2016

School and teacher concepts in picture story books.

15th Annual International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 20 - 23 Mayıs 2013

Religious elements in picture books in terms of the content

London International Conference on Education, Londrina, Brezilya, 19 - 22 Kasım 2012

A study on picture storybook interest of 6-12 years old children

10th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA- Conference, London, Kanada, 29 Ağustos - 01 Eylül 2000

A study of stressful life events experienced by children aged between 4 6 years

10th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA, London, Kanada, 29 Ağustos - 01 Eylül 2000

The analysis of life events that cause stress on 0-18 years old children

9th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA- Conference, Helsinki, Finlandiya, 1 - 04 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk ve Medya

Çocuk Edebiyatı ve Medya, Erdoğan, Serap Ören, Meral, Editör, Anadolu Üniversitesi, Ankara, ss.178-209, 2018

An Investigation of theRelationship Between Preschool Teachers’ Picture Story Book Reading Activities and Children’s Language Development

Psycholinguistics and Cognition in Language Processing, Duygu Buğa, Muhlise Coşgun Ögeyik, Editör, IGI GLOBAL DISSEMINATIOR OF KNOWLEDGE, Hershey PA, ss.188-220, 2018 identifier identifier identifier

ÇOCUK EDEBİYATI VE GELİŞİMSEL UYGUNLUK II-OKUL ÖNCESİ DÖNEM

Çocuk Edebiyatı ve Medya, Serap ERDOĞAN, Meral ÖREN, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016