Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Research on the Generative Learning Model Supported by Context-Based Learning

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.10, no.6, pp.537-546, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

DEVELOPING THE CONTEXT-BASED CHEMISTRY MOTIVATION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, no.6, pp.809-820, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effects of organic chemistry laboratory activities on students’ attitudes, perceptions and achievement

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.6, pp.31-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish Science Teachers’ Attitudes towards the Constructivist Approach

Malaysian Online Journal of Educational Sciences, vol.5, pp.69-82, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organik Kimya Laboratuvarında Kullanılan Ayırma ve Saflaştırma Tekniklerinin Değerlendirilmesi

Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.56-79, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects Of Secondary School Students Attitudes Towards Studying On Their Academic Procrastination Behaviors

NEWS OF PEDAQOGICAL UNIVERSITY (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Haberleri), 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lise Öğrencilerinin Bilişsel Esneklikleri ve Başarı Amaç Yönelimleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 November 2017, pp.495-501

Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Motivasyonları Üzerine Bağlam Temelli Öğretimin Etkisi

The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 November 2017, pp.488-494

Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), 20 - 23 April 2017, pp.1187-1197

Lise Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumlarının Çoklu Zeka Alan Düzeylerine Göre İncelenmesi

The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), 20 - 23 April 2017, pp.1199-1206

THE INVESTIGATION ON COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OFHIGH SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SELF EFFICACY BELIEFS

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Education, 23 - 27 May 2016, vol.9, pp.137-142

THE INVESTIGATION ON SCIENCE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS THEIR PROFESSION IN TURKEY IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

nternational Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Education, 23 - 27 May 2016, vol.9, pp.89-98

A Study On Turkish Science Teachers’ Professional Efficacy

International Conference on Research in Education and Science, 19 - 22 May 2016, pp.437-441

The Effect of The Emotional Intelligence Level of High SchoolStudents on Their Study Attitudes

6th World Conference on Educational Sciences, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.2351-2354

Investigating of The Relationship between Pre Service Teachers Self Esteem and Stress Coping Attitudes

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.613-617

The RelationshipBetween Pre Service Teachers Self Esteem and Emotional Intelligence Levels

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.1163-1168

The Effects Of The Professional Maturity Levels Of SecondarySchool Students On Their Academic Motivations

3rd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER 2014, 30 January - 01 February 2014

The Relationship between Pre service Teachers EQ Levels and Epistemological Beliefs

3rd Cyprus International Conference on Educational Research, 30 January - 01 February 2014

The effects of pre-service teachers' interpersonal relationship dimensions on their attitudes towards the teaching profession

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5529-5533 identifier

The effects of academic motivations of secondary school students on their attitudes towards the chemistry course

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5397-5401 identifier