Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ofma Kimya Eğitimi, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Ofma Kimya Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Kimya öğretmenlerinin bağlam temelli etkinlik hazırlama ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi A.B.D.

 • 2013 Postgraduate

  Bağlam temelli öğrenme ile desteklenen bütünleştirici öğrenme modelinin öğrencilerin kimya öğretimine yönelik tutum, motivasyon ve başarılarına etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • B2 Upper Intermediate English