Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.393-403, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

A Teaching Experiment On Development Of Pre-service Mathematics Teachers' Proving Skills

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.372-390, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

CRITICAL THINKING TENDENCIES OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.1, ss.393-403, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliliklerinin İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.212-221, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mezuniyet Sonrası Planları Üzerine

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.222-231, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ON PRESERVICE TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THEIR PROFESSION AND FUTURE PLANS AFTER THEIR GRADUATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.222-231, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

INVESTIGATING MATHEMATICAL LITERACY SELF-EFFICACY BELIEFS OF PRESERVICE TEACHERS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.212-221, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

UNDERGRADUATE STUDENTS MATHEMATICAL PROOF PROCESSES IN A CALCULUS COURSE A CASE STUDY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.40, ss.295-319, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A study of pre-service science teacher's graphing skills

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 February 2012, cilt.46, ss.2937-2941 Özet

An investigation of preservice physics teachers' use of graphical representations

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 February 2012, cilt.46, ss.3006-3010 Özet

Investigating students' abilities related to graphing skill

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 February 2012, cilt.46, ss.2942-2946 Özet

Proving Styles and Affective Pathways A Case Study

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Ankara, Türkiye, 10 - 15 July 2011, cilt.1, ss.384

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okur Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

AN EXPLORATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FACTORS AFFECTING STUDENTS' VIEWS ABOUT PROOF AND THEIR PERFORMANCE IN PROOF

33rd Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education, Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 24 July 2009, cilt.1, ss.335 Özet

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

International Symposium on Teacher Training Policies and Problems, 12 May 2007 - 14 March 2009