Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Peer Delivered Social Stories on the Crossing Skills of Primary School Students with Developmental Disabilities

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.199, ss.257-278, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Savant Case from Turkey: Cognitive Functions and Calendar Calculation

Clinical Psychology and Special Education, cilt.10, sa.1, ss.1-14, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Üstün Zekâlılarda Beklenmedik Düşük Başarı (BDB): Özellikler, Etken Faktörler ve Müdahale

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.327-343, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üstün Zekalıların Kültürel Özellikleri Üzerine Yürütülen Çalışmaların Doküman Analizi

8.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.1

Özel Yeteneğin Kültürel Bağlamda İncelenmesi

30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bursa, Türkiye, 16 Ekim - 18 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.1

Giftedness in Psycho-Social Context

International Conference on Gifted and Talented Education, 1 - 03 Kasım 2019

Üstün Yeteneklilerde Beklenmedik Düşük Başarıya Müdahale

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.105-109

Türkiye’de Bir Savant: Takvim Hesaplama, Üstün Sözel Kısa Süreli Hafıza Kapasitesi ve Otobiyografik Hafıza

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.19-21

Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.140-141

Creativity in Research with Gifted Samples in Turkey

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1-3