Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.327-343, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 October 2018, ss.140-141
Link

Creativity in Research with Gifted Samples in Turkey

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 November 2018, ss.1-3
Link