Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Peer Delivered Social Stories on the Crossing Skills of Primary School Students with Developmental Disabilities

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.257-278, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.327-343, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Bir Savant: Takvim Hesaplama, Üstün Sözel Kısa Süreli Hafıza Kapasitesi ve Otobiyografik Hafıza

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 November 2019, ss.19-21

Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 October 2018, ss.140-141

Creativity in Research with Gifted Samples in Turkey

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 November 2018, ss.1-3