Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Peer Delivered Social Stories on the Crossing Skills of Primary School Students with Developmental Disabilities

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.199, pp.257-278, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Savant Case from Turkey: Cognitive Functions and Calendar Calculation

Clinical Psychology and Special Education, vol.10, no.1, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Gifted Underachievement: Characteristics, Causes and Intervention

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.327-343, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üstün Zekalıların Kültürel Özellikleri Üzerine Yürütülen Çalışmaların Doküman Analizi

8.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 December 2020, vol.1, no.1, pp.1

Özel Yeteneğin Kültürel Bağlamda İncelenmesi

30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bursa, Turkey, 16 October - 18 December 2020, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Giftedness in Psycho-Social Context

International Conference on Gifted and Talented Education, 1 - 03 November 2019

Üstün Yeteneklilerde Beklenmedik Düşük Başarıya Müdahale

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.105-109

Türkiye’de Bir Savant: Takvim Hesaplama, Üstün Sözel Kısa Süreli Hafıza Kapasitesi ve Otobiyografik Hafıza

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.19-21

Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.140-141

Creativity in Research with Gifted Samples in Turkey

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1-3