Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sosyal Medya Kullanıcıları Perspektifinden Sosyal Medya Kamu Politikası İlişkisi Üniversite Öğrencileri Örneği

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.100-122, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisinin Toplumsal Hareketler Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.880-901, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Perception of Surveillance An Empirical Study in Turkey USA and China

International Journal of Business, Humanities and Technology, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Fırsat ve Tehditler

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, pp.65, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Sözsüz İletişim ve İş Ortamında Üstün Başarı Öğretim Elemanları Örneği

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.227, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Teknolojileri ve Türk Kamu Yönetiminde Dönüşüm

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

eAVRUPA VE TÜRKİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

CCTV Surveillance and Ethics: Theory and Practice in the West and The MOBESE Case of Turkey

in: Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Robinson, S, Editor, Lambert Academic Publishing, 2012

Surveillance Society”: Information Technology in Government, Vanishing Privacy, and the Call for an Ethical Conduct

in: Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Robin, S., Arslan, M., Editor, Lambert Academic Publishing, 2012

Veri Güvenliği, Mahremiyet, Gözetim Uygulamaları ve E-Devlet

in: E-Devlet: Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız, Editor, Nobel, 2012

İş Hayatında İletişim

Hacettepe Üniversitesi İİBF DEKANLIĞI, Ankara, 2004

İçerik Analizi

Hacettepe Üniversitesi İİBF, Ankara, 2004

Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

in: Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004

Memurların Sendikal Hak ve Özgürlükleri

in: Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004

Türkiye’xxde Kamu Kesiminde Bilgi Teknoloileri Uygulamaları ve E-Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerine Etkiler

in: Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi,, Çağdaş Gümüşsuyu, Erkan Tural, Yasemin Yıldırım, Editor, TODAİE, Ankara, pp.501-512, 2003