Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye de kamu kesiminde bilgi teknolojileri uygulamalarıve e bürokrasi Örgütsel dönüşüm üzerindeki etkiler

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, 4-5Aralık 2003, Ankara: TODAİE, Turkey, 4 - 05 December 2003

Books & Book Chapters

CCTV Surveillance and Ethics: Theory and Practice in the West and The MOBESE Case of Turkey

in: Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Robinson, S, Editor, Lambert Academic Publishing, 2012

Surveillance Society”: Information Technology in Government, Vanishing Privacy, and the Call for an Ethical Conduct

in: Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Robin, S., Arslan, M., Editor, Lambert Academic Publishing, 2012

Veri Güvenliği, Mahremiyet, Gözetim Uygulamaları ve E-Devlet

in: E-Devlet: Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız, Editor, Nobel, 2012

İş Hayatında İletişim

Hacettepe Üniversitesi İİBF DEKANLIĞI, Ankara, 2004

İçerik Analizi

Hacettepe Üniversitesi İİBF, Ankara, 2004

Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

in: Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004

Memurların Sendikal Hak ve Özgürlükleri

in: Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Thesis Advisory

24

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals