Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Güvenlik Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.229-252, 2019 (Other Refereed National Journals)

Rasyonel Kamu Politikası Analizi Perspektifinden Türkiye'deki İklim Değişikliği Politikaları

Alternatif Politika, vol.10, pp.210-230, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medya Kullanıcıları Perspektifinden Sosyal Medya Kamu Politikası İlişkisi Üniversite Öğrencileri Örneği

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.100-122, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisinin Toplumsal Hareketler Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.880-901, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perception of Surveillance An Empirical Study in Turkey USA and China

International Journal of Business, Humanities and Technology, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Fırsat ve Tehditler

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, pp.65, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kamu Kesiminde Stratejik Planlama ve Çalışanlara Yansıması Hacettepe Üniversitesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.57, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sözsüz İletişim ve İş Ortamında Üstün Başarı Öğretim Elemanları Örneği

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.227, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Teknolojileri ve Türk Kamu Yönetiminde Dönüşüm

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

eAVRUPA VE TÜRKİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç Toplam Kalite Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.123, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Growing Up Poor Or Rich The Relation of Socioeconomic Background To Job Preference

Managing in a Global Economy XVI, Eastern Academy of Management-International (EAM-I), 21 - 25 June 2015 identifier identifier identifier

Türkiye de kamu kesiminde bilgi teknolojileri uygulamalarıve e bürokrasi Örgütsel dönüşüm üzerindeki etkiler

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, 4-5Aralık 2003, Ankara: TODAİE, Turkey, 4 - 05 December 2003

Books & Book Chapters

CCTV Surveillance and Ethics: Theory and Practice in the West and The MOBESE Case of Turkey

in: Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Robinson, S, Editor, Lambert Academic Publishing, 2012

Surveillance Society”: Information Technology in Government, Vanishing Privacy, and the Call for an Ethical Conduct

in: Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Robin, S., Arslan, M., Editor, Lambert Academic Publishing, 2012

Veri Güvenliği, Mahremiyet, Gözetim Uygulamaları ve E-Devlet

in: E-Devlet: Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız, Editor, Nobel, 2012

İş Hayatında İletişim

Hacettepe Üniversitesi İİBF DEKANLIĞI, Ankara, 2004

İçerik Analizi

Hacettepe Üniversitesi İİBF, Ankara, 2004

Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

in: Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004

Memurların Sendikal Hak ve Özgürlükleri

in: Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004