Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trafikte Kameralı Otomatik Denetime Sürücü Tepkileri: Bursa Örneği

3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 May 2012

Bir Analiz Birimi Olarak Aile ve Hanehalkının Mahiyet ve Yapısının Belirlenmesi Sorunu

Üçüncü Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Turkey, 2 - 05 December 1997, pp.311-332

Books & Book Chapters