Toplumsal Araştırmalarda Analiz Birimleri Olarak Aile ve Hanehalkının Mahiyet ve Yapılarının Belirlenmesi Sorunu


SÖNMEZ A.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.115-135, 1998 (Peer-Reviewed Journal)