Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2018 - Continues Mevlana Exchange Program Coordinator

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

  • 2018 - Continues Deputy Head of Department

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

  • 2018 - Continues Deputy Director of the Center

    Hacettepe Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi